Diskusija par suņu parka izveidi Talsos

Trešdien, 7. martā, Talsu novada pašvaldības pārstāvji kopā ar iedzīvotājiem diskutēja par Talsu novada tūrisma informācijas centra un Talsu kinoloģiskā kluba rosinātu iniciatīvu Talsos izveidot suņu pastaigu laukumu – nožogotu teritoriju, kurā suņi varētu brīvi izskrieties bez pavadas, sportot šķēršļu joslā, mācīties socializēties un apgūt jaunas prasmes. Lai rezultāts priecētu gan suņu saimniekus, gan citus pilsētas iedzīvotājus un viesus, pašvaldība vēlējās noskaidrot iedzīvotāju viedokli.

Pirms tikšanās ikvienam bija iespēja piedalīties aptaujā par suņu pastaigu laukuma atrašanās vietu. Kopumā tika saņemtas 420 atbildes, visvairāk balsu atdodot par laukuma izveidi zaļajā zonā Miera un Rīgas ielas krustojumā pretī veikalam "Jāņa centrs" vai teritorijā starp 1. maija, A. Lerha-Puškaiša un Rūpniecības ielām jeb tā dēvētajā "Pionieru parkā". Papildus pašvaldības piedāvātajiem variantiem tika saņemti arī citi ieteikumi par vēlamo laukuma atrašanās vietu: vecajā mototrasē; dzīvnieku patversmes tuvumā; 9. maija ielā 19; pie Sauleskalna; K. Mīlenbaha ielā pie Talsu pilsētas robežas; Draudzības un Ezera ielas rajonā; ārpus pilsētas. Pirms tikšanās piedāvātie varianti tika izvērtēti, sagatavojot sarakstu ar pašvaldības īpašumā esošiem zemes gabaliem.

Kaut arī uz tikšanos bija ieradušies galvenokārt suņu īpašnieki, laukuma izveide ir aktuāla ikvienam. “Mēs uz šī laukuma izveidi varam skatīties arī no bērnu drošības viedokļa. Ir ļoti liela nozīme tam, ka suns ir laukumā aiz žoga un garām ejošajam bērnam nav jāuztraucas. Tāpēc varam secināt, ka šis laukums ir ne tikai suņu mīļotāju vajadzība, bet arī iedzīvotāju drošībai, jo pašlaik Talsos nav pieejama šāda nožogota teritorija, kur savam mīlulim droši ļaut izskrieties,” sacīja Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece attīstības, kultūras un sporta jautājumos Ilze Indriksone.

Tikšanās laikā tika pārrunāta dažādu zemes gabalu piemērotība laukuma izveidei. Raugoties no pilsētvides attīstības viedokļa, Vilkmuižas ezera apkārtne un zaļā zona pie bērnu laukuma ir ieplānota kā aktīvās atpūtas vieta, kas paredzēta sportam un bērniem, līdz ar to suņu pastaigu laukuma izveide šajā pilsētas daļā nebūtu piemērota. Savukārt Krišjāņa Valdemāra ielā brīvajos zemes gabalos netālu no dzīvnieku patversmes bija plānots izbūvēt dalīto atkritumu vākšanas laukumu. Kaut arī šobrīd projekts nav realizācijas procesā, iecere nav zudusi.

Diskusijas laikā tika secināts, ka laukuma izveide ir aktuāla ne tikai daudzdzīvokļu māju, bet arī privātmāju suņu īpašniekiem. Tikšanās dalībnieku viedoklis bija, ka laukumam jābūt pamanāmam, ar ērtu piekļuvi, lai tas būtu viegli atrodams ne tikai iedzīvotājiem, bet arī tūristiem. Turklāt laukumam nevajadzētu atrasties privātmāju tiešā tuvumā, jo, kā norādīja Talsu Kinoloģiskā kluba pārstāvji, “zinot suņu instinktu aizsargāt savu teritoriju rejot, māju iedzīvotājiem miera nebūšot nekad”. Ņemot vērā minētos apsvērumus, kā piemērotākā vieta izkristalizējās zaļā zona pretī “Jāņa centram”. Aptuvenais laukuma izmērs  - pus hektārs, proti, aptuveni ceturtā daļa no kopējā zaļās zonas laukuma. Kinoloģiskā kluba pārstāvji skaidroja, ka šādā laukumā suņiem būtu iespēja socializēties, bet saimniekiem – citam no cita mācīties un dalīties pieredzē par suņu apmācību.

Šobrīd sadarbībā ar Talsu pilsētas pārvaldi, Talsu novada Būvvaldi un ainavu arhitektiem turpinās darbs pie laukuma koncepcijas izstrādes. Tiks apzinātas finansējuma piesaistes iespējas, ņemot vērā ka šī gada pašvaldības budžetā līdzekļi šādam mērķim nav ieplānoti. Vislielākās izmaksas veidos žoga un apgaismojuma uzstādīšana, turklāt tās atkarīgas gan no laukuma atrašanās vietas un izmēra, gan nepieciešamā ieguldījuma, lai tas būtu vizuāli iederīgs izvēlētajā vietā.

Pateicamies ikvienam tikšanās dalībniekam par izrādīto interesi un līdzdalību pilsētas attīstībā! Jūsu skatījums un ieteikumi būs vērtīgs resurss turpmākā darbā.

Dana Vecmane12.03.2018

Pievienotie attēli