Amatnieki un tirgotāji aicināti pieteikties tirdzniecībai Talsu pilsētas svētkos

Talsos, 2016. gada 2. jūlijā, no plkst. 9:00 - 17:30, Talsu pilsētas svētku “Vasaras vidus svinēšana” programmas ietvaros notiks ielu tirdzniecība, kurā aicināti pieteikties amatnieki un tirgotāji.

Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma centra struktūrvienība Talsu tautas nams rīko ielu tirdzniecību Talsu pilsētas svētku “Vasaras vidus svinēšana” programmas ietvaros sestdien, 2016. gada 2. jūlijā, no plkst. 9:00 – 17:30 šādās tirdzniecības organizēšanas vietās Talsu pilsētā :

  • Lielajā ielā, posmā no krustojuma ar Brīvības un K.Valdemāra ielu līdz ēkai Lielajā ielā 35.
  • Pilsētas laukumā un Fabrikas ielā, posmā no Talsu tautas nama līdz krustojumam ar Ūdens ielu (Ezera promenādi).
  • Ezeru laukumā, posmā no Lielās ielas līdz ēkai Ezeru laukumā 2.
  • Ūdens ielā (Ezera promenādē), posmā no Fabrikas ielas līdz ēkai Lielajā ielā 31.

Saskaņā ar Talsu novada pašvaldības 26.05.2016. tirdzniecības noteikumiem “Par ielu tirdzniecību Talsu pilsētas svētkos – 2016” (pdf) tirdzniecības vietu noformējuma tematika un mākslinieciskā iecere balstīta uz svētku (noformējuma) koncepciju, kuras pamatā ir BALTĀ KRĀSA. Tirdzniecības vietā vēlams uzstādīt baltu vai citas gaišas krāsas tirdzniecības telti (nojumi) un novietot: tirdzniecības stendus, vitrīnas, galdus ar labiekārtotu sēdvietu. Tirdzniecības vietas noformējumā (galdauti, ziedi, tērpi u.c. detaļas) arī vēlams izmantot balto krāsu.

Amatnieki un tirgotāji aicināti pieteikties līdz 2016. gada 22. jūnijam, aizpildot pieteikuma veidlapu (doc) un nosūtot to uz e-pastu: tautasnams@talsi.lv.  Ielu tirdzniecības koordinatore – Talsu tautas nama administratore Tija Teibe, tālrunis 26106959.

Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskā vietā samaksājama: ar pārskaitījumu - līdz 2016. gada 27. jūnijam, maksājuma rekvizīti: Talsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009113532, A/S SEB banka, konta Nr. LV49UNLA0028700130033 ar norādi “Pašvaldības nodeva par tirdzniecību Talsu pilsētas svētkos, tirdzniecības vietas Nr.____” vai skaidrā naudā - tirdzniecības norises dienā 2016. gada 2. jūlijā.

Tirdzniecības pieteikuma anketa

Papildus informācija:

Talsu novada pašvaldības 15.08.2013. saistošie noteikumi Nr.25 “Par tirdzniecību publiskās ielu tirdzniecības vietās Talsu novada administratīvajā teritorijā

Talsu novada pašvaldības 13.01.2011. saistošie noteikumi Nr. 2 “Talsu novada pašvaldības nodevas”

 

Informāciju sagatavoja:

Lolita Neilande - Frīdenberga
Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma centra
Talsu tautas nama
direktora vietniece administratīvajos jautājumos
Tālr. 28656927
E-pasts: lolita.neilande@talsi.lv
www.talsutautasnams.lv30.05.2016