Amatnieki un tirgotāji aicināti pieteikties tirdzniecībai Talsu pilsētas svētkos

2018. gada 30. jūnijā Talsu pilsētas svētku “Vasaras vidus svinēšana” programmas ietvaros norisināsies amatnieku tirgus.

Ik gadu, Talsu pilsētas svētku daudzveidīgajā programmā par vienu no krāšņākajām norisēm uzskatāms Amatnieku tirgus, kurš kopā pulcē tirgotājus no tuvienes un tālienes.

Šogad tirgus norisināsies sestdien, 30. jūnijā no plkst. 09:00 līdz 15:00. Pieteikties tirdzniecībai iespējams no 1. līdz 25. jūnijam, aizpildot pieteikuma veidlapu (doc) un nosūtot to uz e-pastu: tirgotaji@talsi.lv.  

Plašāka informācija pa tālruni 26106959.

Uz tikšanos svētkos!

Pielikumā:

Sagatavoja:

Tija Teibe
Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma centra
struktūrvienības Talsu tautas nama
biroja sekretāre
Tālr. 26106959
tautasnams@talsi.lv
www.tautasnams.lv

Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma centra struktūrvienība Talsu tautas nams ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar dalību Talsu pilsētas svētku Amatnieku tirgū 2018. gada 30. jūnijā, Talsos, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. 

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. 
Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot Talsu novada pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajos gadījumos, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti. 

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.03.06.2018