Atjaunos Sabiles sinagogu, pilsētas laukumu un mākslinieku rezidenci „Pedvāle”

20. februārī Latvijas Mākslas akadēmijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kuldīgas novada pašvaldība parakstīja vienošanos par projekta „Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” īstenošanu, parakstīšanas brīdī klāt esot arī Talsu novada domes priekšsēdētājam Edgaram Zelderim, „Pedvāles” saimniekam Ojāram Arvīdam Feldbergam un Kultūras ministrijas pārstāvjiem.

Īstenojot projektu, Kurzemes kartē tiks izcelti Jēkaba ceļa radošie magnēti: Pedvāle – Sabile – Kuldīga – Alsunga. Kuldīgas, Talsu un Alsungas novada pašvaldības nākotnes vīzijas un darbības stratēģijas atbalsta tādas kultūrtelpas veidošanos, kas, izturoties ar cieņu pret kultūras mantojumu un tradīciju saglabāšanu nākamajām paaudzēm, virzās uz radošas, izglītotas un ekonomiski aktīvas vides radīšanu, kura ir pievilcīga gan iedzīvotājiem, gan tūristiem.
Sabilē projekta ietvaros valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkā „Sabiles sinagoga” ir iecerēts izveidot Mūsdienu mākslas un kultūras tūrisma centru un Sabiles tūrisma informācijas centru, kā arī atjaunot Sabiles pilsētas laukumu, lai nodrošinātu kultūras mantojuma saturiskā piedāvājuma plašāku ietekmi. Starptautiskā mākslinieku rezidence „Pedvāle” iecerējusi atjaunot Firksu – Pedvāles muižas apbūves kungu māju, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un atrodas dabas parkā „Abavas senleja” un īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorijā „Abavas ieleja”. „Pedvāle vienmēr ir bijusi īpaša kā starptautiska mākslinieku rezidence, tomēr dzīvošanai pieejama tikai gada siltajos mēnešos. Pēc diviem gadiem Pedvāle būs mākslai pieejama visu gadu,” gandarīts par projekta virzību ir biedrības „Pedvāle” vadītājs Ojārs Arvīds Feldbergs. Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis atzina: „Bez kultūras valsts attīstība nav iespējama, tāpēc man prieks, ka ar projektu uzsākam jaunu – Jēkaba – ceļu Latvijas kultūrā.”
Projekta iesniedzējs ir Kuldīgas novada pašvaldība, bet tas tiks īstenots kopā ar sadarbības partneriem – Talsu novada pašvaldību, Alsungas novada domi un biedrību „Pedvāle”.
Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Kuldīgas, Talsu un Alsungas novada pašvaldības attīstības programmās balstītu nozīmīgu Valsts nozīmes arhitektūras un vēstures mantojumu, radot tajos jaunus pakalpojumus, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu attīstību, vietas potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu un ekonomisko dzīvotspēju. Kuldīgā projekta ietvaros paredzēts izveidot Mākslas un radošo klasteri valsts nozīmes vēsturiska notikuma vietā „Adatu fabrika”. Glābšanas darbu veikšana un restaurācijas tūrisma pakalpojums tiks nodrošināts valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkā „Alsungas pils”, kas atrodas
UNESCO Pasaules nozīmes kultūras mantojuma sarakstā iekļautajā Suitu kultūrtelpā.
Projekta rezultātā tiks palielināts objektu apmeklējumu skaits, radīti jauni un kvalitatīvi pilnveidoti seši pakalpojumi, atjaunoti četri Valsts nozīmes kultūras pieminekļi. Idejas īstenošanai nepieciešamais finansējums – 5 242 771,77 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsts – 2 957 848,90 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2020. gada 31. decembrim. Projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/008.
Tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums par būvdarbu uzsākšanu Sabilē.

Aija Svarinska, Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja
02.03.2018

Pievienotie attēli