Baznīcu nakts Talsu novadā

10.jūnijā 17:50 visu Latviju pieskandinās baznīcu zvani, un no plkst. 18:00 dievnami vērs durvis Baznīcu naktij. Talsu luterāņu, Talsu katoļu, Iģenes, Nurmes, Spāres, Strazdes, Valdemārpils luterāņu un Valdemārpils–Ārlavas baptistu baznīcas līdztekus ierastajiem rituāliem vakara gaismā pārsteigs apmeklētājus ar radošajām darbnīcām, ekskursijām, koncertiem, kino seansiem, modes skatēm un dažādiem gardumiem.

Talsu evaņģēliski luteriskā baznīca
Baznīcas laukums 4, Talsi

17:50 Baznīcas zvanu skaņas
18:00 Uzruna un vakariņas pie baznīcas “Atklāj baznīcas garšu!”. Labas apetītes vēlējumi no draudzes vadības puses un silta ēdiena baudīšana bez maksas
18:30-20:00 Aktivitātes bērniem “Atklāj bērnību!”. Radošās darbnīcas un citas izklaides18:30-20:00 Aktivitāte pāriem “Atklāj randiņu baznīcā!” Pāriem iespēja balkonā uz brīdi piesēst pie sagatavotiem galdiņiem un pildīt aktivitātes vadītāja sagatavotos uzdevumus
18:30-20:00 Baznīcas sakrālo priekšmetu izstāde “Atklāj vērtīgo!” un Talsu luterāņu draudzes struktūrvienību radošo darbu izstāde “Kalpotāja kurpes”
20:00 Tikšanās ar Latvijas Radio žurnālistu Aidi Tomsonu “Atklāj personību!”
21:00 Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”
21:00-22:00 Pārdomu laiks skanot Tezē dziedājumiem “Atklāj dziedošo klusumu!”
22:00 Modes skate “Atklāj radošumu!”. Talsu luterāņu draudzes locekles, modes mākslinieces Anetes Krišjānovas jaunākās tērpu kolekcijas «Cilvēcīgais» skate — performance
23:00-24:00 Koncerts “Atklāj mīlestību!” Piedalās grupa „No boundaries”, ansamblis «Exodus in Venia» un citi mūziķi. Programmā — latviešu komponistu balādes un oriģināldziesmas par mīlestību. 

Talsu katoļu baznīca Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas godam
V. Ruģēna iela 6, Talsi

17:50 Baznīcas zvanu skaņas
18:00 Baznīcu nakts atklāšana, draudzes priestera uzruna
18:00-21:00 Radošas aktivitātes bērniem pie baznīcas
18:30 Iepazīšanās ar baznīcu, tās vēsturi un sakrālajiem priekšmetiem
19:00-20:00 Gregoriāniskās mūzikas stunda
19:00 Baznīcas nakts apmeklētāju cienāšana ar ugunskura katlā vārītu zupu, tēju un cepumiem
20:00-21:00 Klasiskās mūzikas koncerts. Piedalās Liene Neija-Kalniņa (vijole), Mārtiņš Kalniņš (klarnete), Signe Ķiesnere (klavieres)
21:00 Lūgšana “Tēvs mūsu…” un aizlūgumi par Latviju
21:15-22:00 Lūgšanu, klusuma un pārdomu laiks
22:30-24:00 Tezē lūgšanu vakars 

Iģenes evaņģēliski luteriskā baznīca
Iģene, Vandzenes pagasts

17:50 Baznīcas zvanu skaņas
18:00 Evaņģēlista – mācītāja p.i. Anda Ķīviča uzruna
18:30 Ekskursija „Iģenes baznīca - laikmeta griežos”. Stāstījums par baznīcu. Iespēja saņemt informatīvu materiālu par baznīcas un draudzes vēsturi, par draudzes aktivitātēm šodien
18:30 Radošā darbnīca “Iģenes baznīca bērna acīm”. Iespēja izkrāsot, papildināt, izrotāt melnbalto baznīcas zīmējuma attēlu un savu veikumu izstādīt baznīcā
18:30 Svecīšu novietošana “Gaisma dvēselei un mieram”
19:00 Koncerts, 1.daļa. Piedalās Vandzenes tautas nama sieviešu koris “Dīva”. Programmā B.Skulte “Lūgšana”, E.Elgar “Ave verum”, PANIS ANGELICUS u.c.
19:30 Ekskursija „Īģenes baznīca - laikmeta griežos”.
19:30 Radošā darbnīca “Iģenes baznīca bērna acīm”.
19:30 Svecīšu novietošana “Gaisma dvēselei un mieram”
20:00 Koncerts, 2.daļa. Piedalās Mērsraga baptistu draudzes ansamblis. Programmā Ch.Rolinson, latviskojis A.Vadonis “Saisti mūs kopā, Kungs”, P.Būts, atdzej.M.Jance “Mīlestībā veidoja kā dārzu”, zviedru melodija, latviskojis E.Kaimiņš “Ak, lielais Dievs” u.c.
21:00 Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”. Dziesmu izpilda draudzes locekle Inese Ozoliņa
21:30 Ērģeļmūzikas koncerts. Piedalās draudzes locekle Inese Ozoliņa. Programmā Dziesmu grāmatas skaņdarbi ērģeļu izpildījumā
22:00 Ekskursija „Īģenes baznīca - laikmeta griežos”.
22:00 Svecīšu novietošana “Gaisma dvēselei un mieram”
22:15 Mākslas filma par ceļu pie Dieva un spēju katram pieņemt sevi tādu, kādu Dievs ir radījis
24:00 Lūgšanas, meditācijas “Saņem gaismu”. Vada evaņģēlists - mācītāja p.i. Andis Ķīvičs 

Nurmes evaņģēliski luteriskā baznīca
Lauciene 

17:50 Baznīcas zvanu skaņas

18:00 Ievada svētbrīdis. Vada mācītājs Valdis Podziņš

18:30-24:00 Radošā darbnīca “Lutera roze”. Baznīcu nakts pasākuma laikā veidosim vienu lielu, kopīgu Lutera rozi
18:30-24:00 Ekskursija “No kapenēm līdz tornim”. Iespēja izstaigāt baznīcu, ielūkoties kapenēs un apskatīt Laucieni no torņa
19:00 Koncerts. Piedalās Kristaps Solovjovs, Baiba Bite. Programmā garīgā mūzika, populāra slavēšanas mūzika
21:00 Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”
22:00 Tezē lūgšana. Vada mācītājs Valdis Podziņš 

Sabiles baznīca
Ventspils iela 6, Sabile

17:50 Baznīcas zvanu skaņas
18:00 Baznīcu nakts atklāšana, lūgšana
18:30-21:00 Izstāde un stāstījums par draudzes dzīvi un baznīcu
21:00 Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”, aizlūgums par Latviju
21:15-22:00 Laiks klusumam, mieram un lūgšanām

Spāres evaņģēliski luteriskā baznīca
Spāre 

17:50 Baznīcas zvanu skaņas
20:00 Mācītāja Aināra Kostandas uzruna
20:15 Koncerts “Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, daudziniet Viņa slavu līdz pat zemes galiem”. Piedalās Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes slavēšanas grupa, Spāres sieviešu vokālais ansamblis “Varavīksne” (vadītāja Ilze Rūsa). Programmā garīgās mūzikas dziesmas
21:00 Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”. Vada mācītājs Ainārs Kostanda
21:05 Meditācija sveču gaismā. Ērģeļmūzika. Izpilda Raimonds Felšs. Programmā J.Leijon “Beon”, Č.Kullak “Sundai Morning”
21:30 Koncerts “Duets”. Piedalās Anda Kostanda, Elana Jurgena (blokflauta, vijole). Programmā J.Offenbahs “Barkarola”, J.S. Bahs”Menuets”, H. Pērsels”3 Miniatūras”
22:00 Lūgšana par Latviju. Vada mācītājs Ainārs Kostanda
22:15 Koncerts “Skats uz augšu”. Piedalās dziesminieks N.Priednieks. Programmā autordziesmas
22:30 Koncerts “Ave Maria”. Piedalās soprāns Baiba Veismane. Programmā Dž. Kačini “Ave Maria”, H. Šūberts,” Ave Maria”, Bahs - Guno “Ave Maria”
23:00 Sadraudzības tēja, sarunas. Vakara garumā apskatāma naivista Modra Sapūna gleznas, kā arī garīga rakstura grāmatu izstāde 

Strazdes Baltā baznīca
Strazde, Strazdes pagasts

17:50 Baznīcas zvanu skaņas
18:00-24:00 Radošā darbnīca “Lutera roze”. Katrs var izveidot savu Lutera rozi, ko paņemt uz mājām
18:00-24:00 Strazdes baznīcas apskate “Iepazīsti Strazdes baznīcu”
20:00 Misionāra Kaspara Ezeriņa autordziesmu koncerts
21:00 Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”. Vada mācītājs Valdis Podziņš
23:30 Noslēguma svētbrīdis. Vada mācītājs Valdis Podziņš 

Valdemārpils luterāņu baznīca
Lielā iela 2, Valdemārpils

17:50 Baznīcas zvanu skaņas
17:50 Baznīcai 370 gadi! Iespēja apskatīt baznīcu un iepazīt tās vēsturi
18:20 Koncerts/slavēšana. Piedalās Kaspars Ezeriņš un “Jaunatnes ar Misiju” Pielūgsmes kalpošanas skola. Slavēsim Dievu, dziedot Kaspara rakstītās dziesmas, kā arī Tezē dziesmas.
19:30 Filma “Bonhēfers. Žēlastības agents.”
21:00 Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”. Vada evaņģēlists Andis Ķīvičs
21:15 Baznīcu nakts noslēgums. Vada evaņģēlists Andis Ķīvičs 

Valdemārpils – Ārlavas baptistu baznīca
Cīruļu ciems, Valdgales pagasts

17:50 Baznīcas zvanu skaņas
18:00 Izstāde “Draudze laiku līkločos”
18:30 Radoša darbošanās “Mans stāsts”
18:30 Viktorīna “Vai tu zini?”
19:00 Koncerts “No sirds pilnības…”. Dzied māsas: Anda Šņoriņa un Ilze Sproģe
19:30 Dzejas brīdis “Kad svece deg”
20:00 Individuālas sarunas, aizlūgšanas
21:00 Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”. Izpilda draudzes ansamblis
21:30 Sadraudzība pie ugunskura
22:00 Kopdziedāšana, pielūgsme

Kultūras notikumā “Baznīcu nakts” šogad piedalās 190 dievnami visā Latvijā. Visvairāk dalībnieku šogad ir Kurzemē - 51 baznīca, Vidzemē - 50, Zemgalē – 21, Sēlijā – 14, Latgalē – 14. Rīgā būs atvērtas 40 baznīcas. Visus dalībniekus var apskatīt mājas lapas www.baznicunakts.lv interaktīvajā kartē. Baznīcu nakts 10. jūnijā kristīgo baznīcu draudžu dievnamos notiks arī citās Eiropas valstīs - Austrijā, Čehijā, Slovākijā un Igaunijā. https://www.facebook.com/baznicunakts/06.06.2016

Pievienotie attēli