Dainu meditācija Laucienē

Kopīgās tautasdziesmu dziedāšanas reizes nodēvēju par Dainu meditācijām, jo sajutu, ka šī kopīgā svētāko un spēcīgāko dainu dziedāšana ir pielīdzināma meditācijai – mierpilnam, uz sevi, savu iekšējo pasauli vērstam procesam. Tie ir kā vārti, caur kuriem ejot, cilvēks pieskaras dvēseliskajam, pāri pasaulei esošajam, dievišķajam.
Dainu meditācija darbojas, iedarbojas uz cilvēku vairākos līmeņos. Viens no tiem ir - cilvēks sāk saprast tautasdziesmas, tās sāk vērties vaļā. Sajūta, ka atdarās durvis uz dziļāku izpratni. Dainu pasaules vēstījums sāk kļūt tuvs, saprotams, derīgs mūsu laikam un dzīvei. Atkārtojot dainas, no reizes uz reizi tu tā kā sasēj sēkliņas savā informatīvajā, arī enerģētiskajā laukā, un kad tu pats un tava iekšējā pasaule ir gatava, šīs sēkliņas iegūst spēku augt, tu pamazām, arvien vairāk sāc saprast tautasdziesmas, tur ievītās zināšanas. Ar katru reizi, kad kāda daina izgaismojas, kļūst skaidra, saprotama, ir dziļš iekšējs saviļņojums. Ar to tu nokļūsti tuvāk šīs zemes (Latvijas) saknēm, senču padomam un Dievsajūtai, kura pulsē mūsu dabā, mežos, pļavās, kokos, visā dzīvajā, kas mūs ieskauj.
Dainu meditācija darbojās arī kā attīroša lūgšana. Atkārtojot dziļi svētīgus vārdus, ar izpratni, mēs katrs “balinam” sevi, savu raksturu, domāšanas struktūras, kuras reizēm ir tik dziļi iesakņojušās mūsos, ka grūti tās redzēt, apzināt un pat saprast, ka tās traucē un ir svarīgi mainīt tās saknē, lai dzīve mainītos uz labu. Kā jebkuras lūgšanas, arī tautasdziesmu izdziedot ar mīlestību, saistoties ar Augstākiem spēkiem, notiek kvalitatīvas izmaiņas visos līmeņos (emociju, mentālajā, fiziskajā) un pārsniedzot tos, pieskaramies dvēseliskajam.

Dainu meditāciju vada: Inese Kozuliņa, grupas "Rāmi Riti' mūziķe, četru meditatīvās mūzikas albumu līdzautore (mantru albuma "Divine Pearls" un divu t.dz. albumu ar oriģinālmelodijām - "Visapkārt Saule teka", "Saules rīti, Dieva rīti", "Rotājiesi, tu Saulīte").

Dalība: Vari atnest kādu svecīti vai rudens ziediņu!17.09.2019