Iespēja piesaistīt finansējumu vecpilsētu ēku atjaunošanai

Talsu novada pašvaldība izsludina atklātu projektu konkursu līdzfinansējuma saņemšanai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai.

No 1. marta līdz 18. aprīlim var iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu „Talsu pilsētas vēsturiskais centrs”, „Sabiles pilsētas vēsturiskais centrs” un „Valdemārpils pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai.

Pieteikumus var iesniegt pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā, atsūtot pa pastu kā ierakstītu sūtījumu vai ar kurjeru uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads LV–3201. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 12. aprīlim plkst.15.00.

Projekta pieteikuma iesniedzējs var būt fiziska vai juridiska persona. Līdzfinansējumu piešķirs konkursa kārtībā, izvērtējot projektu pieteikumus saskaņā ar administratīvajiem kritērijiem un kvalitatīvajiem rādītājiem. Līdzfinansējums tiks piešķirts 30 līdz 60 procentu apmērā no kopējās tāmes, bet ne vairāk kā 5000 eiro viena konkursa projekta īstenošanai.

Informatīvie pasākumi:

12. martā 17.30 Talsos, Administratīvā centra mazajā zālē;

13. martā 17.30 Valdemārpils izstāžu zālē;

19. martā 17.30 Sabiles pilsētas pārvaldes ēkā.

Konkursa nepieciešamā dokumentācija:

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Atskaite par finanšu līdzekļu izlietojumu

Saturiskā atskaite

Iesniegums

Skaidrojums par tehniskās dekumentācijas un būvdarbu veikšanu

 

Informāciju var saņemt arī personīgi, vēršoties pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā, tālr.: 29135157; e-pasts: jolanta.skujeniece@talsi.lv18.03.2019