Izdots gada pasākumu informatīvais buklets

Materiāls būs pieejams administratīvā centra ēkā, pagastu un pilsētu pārvaldēs, Talsu tautas namā, Talsu novada tūrisma informācijas centrā un citās publiskās vietās. Buklets tika izgatavots, lai informētu galvenokārt Latvijas iedzīvotājus no citām pilsētām un novadiem, tāpēc tas tiks izplatīts starptautiskajā tūrisma izstādē "Balttour 2015" no 6. līdz 8. februārim. Bukletu var apskatīt arī elektroniskajā versijā, lejupielādējot pašvaldībās mājas lapā www.talsi.lv sadaļā: Nozīmīgākie kultūras pasākumi un norises 2015. gadā.06.02.2015