Izmēģini orientēšanās piedzīvojumu!

Orientēšanās kluba „Ziemeļkurze­me” rīkotajās orientēšanās sacensībās laipni aicināts piedalīties ikviens intere­sents – ar vai bez priekšzināšanām. Šī ir aktīva, piedzīvojumiem bagāta atpūta svaigā gaisā. Izvēlies sev piemērotāko datumu un izmēģini! Starta vietā pie­ejama arī orientēšanās apmācība.

Orientēšanās seriāla „Zig-Zag” 1. kār­ta notiks jau 2. aprīlī Jaunkandavā. Seriāls turpināsies reizi nedēļā līdz jūnija sāku­mam, tad ar vienu sacensību posmu 9. jūlijā, savukārt rudens sezonā sacensības turpināsies no augusta beigām līdz 1. ok­tobrim. Ar sacensību kalendāru un citu informāciju tuvāk var iepazīties orientē­šanās kluba „Ziemeļkurzeme” mājaslapā www.okzk.lv.

22. aprīlī Kamparkalna apkārtnē pul­cēsies liels pulks Latvijas orientieristu, lai cīnītos par 2018. gada Latvijas čempionā­ta medaļām dažādās vecuma grupās. Ai­cināti tiek arī Talsu novada sportisti, ku­riem šis pasākums ir bez dalības maksas.

Paldies Talsu novada pašvaldībai par atbalstu!

Aigars Vārna,

orientēšanās kluba

„Ziemeļkurzeme” vadītājs13.05.2018

Pievienotie attēli