Jāņa Dūmiņa Diena – Baha Gads. Johans Sebastians Bahs un viņa laikabiedri.

30. martā jau trešo gadu pēc kārtas kalendāros iezīmējas 30. marts – diriģenta, profesora Maestro Jāņa Dūmiņa (1922-2011) dzimšanas diena, nosaukta par Jāņa Dūmiņa Dienu. Šajā dienā paredzēti divi lieliski koncerti - plkst.12.00 talsu ev.lut. baznīcā, savukārt plkst.15.00 Talsu tautas namā.

Muzicēs brīnišķīgais soprāns, Lielās mūzikas balvas ieguvēja Ieva Ezeriete (soprāns), viena no izcilākajām Latvijas baroka vijolniecēm Lāsma Meldere-Šestakova un Rīgas Doma koncertērģelnieks Aigars Reinis.

Programmā iekļauta trīs izcilu laikabiedru, 18.gs komponistu, mūzika. Domājot par lielās Piektdienas Jēzus sāpju ceļu, neatsverama ir J.S.Baha ērģeļmūzika un brīnišķīgā vokālā mūzika. Izskanēs traģiskā sol minora Fantāzija un arī ārijas no 51. un 197. kantātēm. J.S. Bahs (Johann Sebastian Bach,1685 – 1750) un J. A. Šaibe (Johann Adolf Scheibe, 1708 – 1776) tikās Leipcigā, kur Šaibe bija dzimis un vēlāk centās iegūt ērģelnieka vietu Sv. Tomasa baznīcā, kur Bahs savukārt bija kantors. Šaibe bija ne tikai komponists, bet arī nozīmīgs mūzikas kritiķis un teorētiķis. No viņa atstātā muzikālā mantojuma programmā iekļauta instrumentālā mūzika, kas nekādā ziņā neatpaliek no Baha atstātā muzikālā mantojuma. Trešais ir Roumans (Johann Helmich Roman, 1694 – 1758), kuru ne velti dēvē par „zviedru  mūzikas tēvu”, jo guvis izglītību pie lielākajiem sava laika meistariem. Zviedrijā mūziķis ieņēma nozīmīgus muzikālos amatus un sakomponēja paliekošu, vērtīgu un kvalitatīvu mūziku. Šajā koncerta programmā iekļauta ir Roumana garīga dziesma un Assagio (komponēts vijolei solo).

Kristīgajā baznīcā Lielās Piektdienas notikumi liek mums katram apstāties un mirkli pārdomāt tos. Tādēļ mēs aicinām visus pabūt brīnišķīgā sakrālajā telpā Talsu ev.lut baznīcā, kur rast mieru un dvēseles piepildījumu, klausoties brīnišķīgu 18.gadsimta mūziku. Baznīcas durvis atvērtas ikkatram....30.03.2018