Latvijas bruņrupucis un tā svešzemju radinieki

No 13.februāra līdz 11.martam Talsu novada muzejā būs apskatāma interaktīva izstāde no Latvijas Dabas muzeja „Latvijas bruņrupucis un tā svešzemju radinieki”.

Izstāde veltīta Latvijā vienīgajam bruņrupucim – Eiropas purva bruņrupucim (Emys orbicularis), kā arī izstāde iepazīstina ar bruņrupuču daudzveidību pasaulē un to raksturīgajām īpašībām.

Purva bruņrupucis pie mums ir ļoti rets, vēl nesen tā klātbūtne Latvijā pat tika apšaubīta.  Kopš Latgales Ekoloģiskās biedrības zinātnieki Aija un Mihails Pupiņi pēta šo dzīvnieku, ir noskaidrots, ka bruņrupucis Latvijā ir -brīvā dabā varētu būt ap 100 pieaugušu rupuču. Arī Kurzemē dzīvo šie retie rāpuļi.

Latvija ir Eiropas purva bruņrupuča izplatības ziemeļu robeža, un te aktīvais periods ir īsāks, nekā dienvidos. Pie mums tas ir aktīvs no aprīļa līdz oktobra sākumam, bet pārējos gada mēnešus pavada, guļot ūdenstilpes dibenā.

Izstāde iepazīstina ar Eiropas purva bruņrupuča bioloģiju, aizsardzību un sugas saglabāšanas pasākumiem Latvijā. Pēdējos gados Latvijas dabā noķerti arī dažādi svešzemju bruņrupuči, kuri kaitē vietējai sugai. Vairākas planšetes iepazīstinās ar bruņrupučiem raksturīgajām īpašībām, to daudzveidību un stāvokli pasaulē.

Izstādē varēs darboties interaktīvi - sašķirot bruņrupuča olas (nosakot, kas attīstīsies olā-tēviņš vai mātīte), salikt bruņrupuča puzli, pārbaudīt sevi, saliekot pareizos apgalvojumus un uzspēlēt spēli “Bruņrupucītes gads”. Kā arī noskaidrot Eiropas purva bruņrupuča atradnes Latvijā.

Interesentiem iespējams pieteikt izglītojošu programmu (sīkāka informācija www.talsumuzejs.lv).

 

Linda Smilga – Šimpermane,
Talsu novada muzeja 
galvenā speciāliste dabas jautājumos13.02.2018