„Lieto lokāli, domā globāli!”

 

No 4.- 8.augustam Grundtvig projekta „Labākā prakse ilgtspējīgai attīstībai”  ietvaros 29 partneri no Holandes, Igaunijas, Somijas un Latvijas  pavada mācībās un viesojas pie veiksmīgākajiem Kurzemes amatniekiem un tūrisma uzņēmējiem. Projekta devīze Latvijā ir „Lieto lokāli, domā globāli!”, un akcents tiek likts uz Latvijas dabas resursu izmantošanu un amatniecības popularizēšanu.

 Talsu novadā ciemiņus uzņems Laumu dabas parka saimnieki Inga un Roberts Riekstiņi, lauku sētas „Kauliņi” un meistardarbnīcas „Zeļļi” radītāji Guna un Igurds Baņķi, dienliliju dārza un mājas vīna „Vējkalnietis” darītāji Astrīda un Varis Baņģieri,  ciparnīcas „Tals’keramik’” podnieki Diāna Dzelme un Nauris Galviņš, un Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeja dibinātājs un akmens valdnieks Ojārs Arvīds Feldbergs. Pieredzē ciemiņi dosies arī uz Dundagas novada Pāces vilnas fabriku, Slīteres nacionālo parku, iepazīsies ar lībiešu garīgo un materiālo kultūru Kolkas Līvu centrā un  nogaršojot Taizeļdzimtas lībiešu ēdienus Mazirbē. Dalībnieki izbaudīs arī Zanes Vaivodes izloloto un tūristu iecienīto programmu tūristiem „Mielasts zvejnieku sētā”, kuru piedāvā kafejnīca „Otra puse” Rojas novadā. Savukārt Kuldīgas novadā ciemiņi iepazīsies ar briežu dārza „Mazsālijas” izstrādāto piedāvājumu bērniem un skolēnu grupām.

Projekta mērķis - iesaistīt un dot jaunas zināšanas cilvēkiem, kas veic pieaugušo izglītību, lai sekmīgi risinātu aktuālas problēmas  - sociālo un nacionālo integrāciju, minoritāšu iekļaušanās sabiedrībā, vides izglītības un videi draudzīgas saimniekošanas popularizēšanu. Projekta vadošais partneris ir Igaunijas nevalstiskā organizācija biedrība HARED, savukārt Latvijā projektu realizē Latvijas Dabas muzeja atbalsta biedrība, kurā aktīvu līdzdalību ņem Vides gidu asociācija.

Maijā projekta partneri viesojās Holandē, kur iepazinās ar videi draudzīgas dzīvošanas modeli pirms 50 gadiem būvētā mazpilsētā, eko automobiļu un velosipēdu izmantošu ikdienā. Oktobrī mācības notiks Igaunijā, kur dalībnieki tiks iepazīstināti ar vides izglītības programmām nacionālajos parkos un darbu vides izglītības centros. 2015.gada februārī projekta dalībnieki dosies uz Somiju un somu kolēģi iepazīstinās ar lietu otrreizējo izmantošanu.

 

Inese Roze

Talsu novada tūrisma informācijas centra direktore, vides gide06.08.2014

Pievienotie attēli