Meklējam kolēģi Talsu novada TIC

Talsu novada TIC meklē aizrautīgu, radošu un mērķtiecīgu kolēģi Talsu novada tūrisma jomas popularizēšanai atbilstoši modernajām digitālajām tendencēm dinamiskam darbam nelielā un draudzīgā kolektīvā.Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Nepieciešama atbilstoša augstākā (vismaz II līmeņa) izglītība tūrisma, komunikāciju vai kultūras jomā;
 • Vēlama pieredze tūrisma jomā;
 • Vismaz divu svešvalodu zināšanas;
 • Digitālās prasmes;
 • Labas saskarsmes, komunikācijas, argumentācijas prasmes;
 • Uz klientu, komandas darbu un rezultātu orientēta personība;
 • Spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
 • Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.


Galvenie pienākumi:

 • Plānot un realizēt interneta mārketinga aktivitātes Talsu novada tūrisma piedāvājuma popularizēšanai atbilstoši modernajām digitālajām tendencēm;
 • Izstrādāt un aktualizēt tūrisma informāciju tūrisma portālos;
 • Klientu apkalpošana amata kompetences ietvaros;
 • Organizēt Talsu novada tūrisma objektu pārraudzību un apsekošanu, veikt iegūto datu apstrādi un aktualizēšanu;
 • Dalība jaunu tūrisma informācijas izdevumu izstrādē;
 • Veikt dokumentu par tūrisma pakalpojumiem uzraudzību;
 • Plānot, organizēt un vadīt tūristu ekskursijas Talsu pilsētā un Talsu novadā;
 • Veikt Talsu novada tūrisma objektu apmeklētāju plūsmas uzskaiti un datu apkopošanu, izmantojot statistikas datus;
 • Amata kompetences ietvaros pārstāvēt Talsu novada tūrisma informācijas centru dalīborganizācijās;
 • Piedalīties jaunu Talsu novada tūrisma produktu un pakalpojumu izstrādē, ilgtspējīgas tūrisma attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē, rosināt tūrisma nozares uzlabošanai nepieciešamos pasākumus.


Iesniedzamie dokumenti valsts valodā:

 • Dzīves apraksts (CV Europass formātā, norādīt digitālās prasmes) un motivācijas vēstule;
 • Nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;
 • Redzējums par amata pienākumu izpildi, ar to saistīto problēmu risinājumu, ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);

Pretendents var iesniegt pēdējos 3 gados apgūtu amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas un B kategorijas autovadītāja apliecības kopiju.

B kategorijas autovadītāja apliecība var tikt uzskatīta par priekšrocību.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201) vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas Tūrisma informācijas daļas ceļojumu organizatora amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019.gada 10.maija plkst.17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

Saskaņā ar amata klasifikāciju Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības  nodaļas Tūrisma informācijas daļas ceļojumu organizatora amata atlīdzība ir no 915,00 EUR līdz 1190,00 EUR.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām TNP:  personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums. 10.05.2019

Pievienotie attēli