Muzeju nakts Latvijas Lauksaimniecības muzejā

Sestdien, 21. maijā jau divpadsmito reizi visā Latvijā ar daudzveidīgām aktivitātēm notiks starptautiskā akcija „Muzeju nakts. Šogad visus muzejus vienos tēma “Durvis”. Daudzas no tām raksturo mūsu tautas dzīvesziņu, citas apliecina mūsu senču vai līdzcilvēku radošo izdomu, amata prasmi vai mūžīgi mainīgo modi.                 

Smagās ozolkoka un vieglās plastikāta, lielās parādes durvis un mazās pažobeles durtiņas. Durvis kā amata meistarstiķis un durvis kā mākslas darbs. Durvis uz Eiropu, durvis uz pasauli un durvis uz zemapziņu. Durvis ir sākums un robežšķirtne starp iekšējo un ārpasauli, starp „pirms” un „ pēc”, starp zināmo un nezināmo, starp savējiem un svešajiem. Atrasties uz sliekšņa nozīmē būt neaizsargātam, riskēt, nezinot, kas sagaida otrpus durvīm. Atvērs vai neatvērs? Aicinās iekšā vai aizcirtīs deguna priekšā? Katru durvju vēršana ir robežas šķērsošana, nenojaušot, ar ko tā vainagosies: ar prieku vai bēdām, ar mīlestību vai naidu.

Latvijas Lauksaimniecības muzejs aicina apmeklēt pasākumu “Sezam, atveries”, kurš tradicionāli sāksies sestdienas vakarā plkst. 19.00 un norisināsies līdz svētdienas pirmajai rīta stundai. Pasākums tiks atklāts ar Puzes amatierteātra izrādi A. Jansona īslugu “Steigā”.  Apmeklētājus ar lustīgiem dančiem priecēs Ugāles vidējās paaudzes deju kolektīvs “Spiekstiņi”.  Kopā ar Puzes folkloras kopu “Sītava” pirmoreiz apmeklētājiem durvis vērs – lielgabarīta muzeja krājuma priekšmetu glabātuve. Kā arī būs apskatāma fotoizstāde par glabātuves tapšanu.

Muzeja telpās darbosies amatnieku , rokdarbnieču  un mājražotāju tirdziņš. Tiks eksponēta ekspresizstāde “Sezam , atveries”, kurā apkopoti dažādi interesanti fakti par durvīm un atslēgām. Otrā stāva zālē mazos  apmeklētājus noteikti iepriecinās Ugāles amatierteātra “Ugāles drāma” ludziņa bērniem “Mūsu sētas Reksis” un iespēja darboties radošajā darbnīcā “Zelta atslēdziņa”. Tā pat kā iepriekšējos gados tiks sarūpēts cienasts viesu labsajūtai.

Vakarpusē balle muzeja pagalmā “Sanāciet, sadancojiet” grupas “Ugāles ritmi” pavadībā.

Uz tikšanos 21. maijā Talsos, Celtnieku ielā 12!

Latvijas Lauksaimniecības muzejā.

Pasākumā ieeja bez maksas.

Informācija par pasākuma norisi: www.llm.lv13.05.2016

Pievienotie attēli