Muzeju nakts Talsos

Starptautiskajā muzeju dienā, 18. maijā, Talsu novada muzejs būs atvērts apmeklētājiem no plkst. 10.00 lidz 17.00.

Muzejā viesosies Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece, etnoloģe Aija Jansone un uzstāsies ar lekciju “Dvieļu rotāšanas tradīcijas Latvijā. 19. gadsimta 2. puse – 20. gadsimta sākums”. Etnogrāfisko priekšmetu ekspozīcijā būs apskatāma jauna izstāde “Monogrammas tekstilijās un sadzīves priekšmetos Talsu novada muzeja krājumā”. Iztāžu zāle sagaidīs ar fotomākslinieka Valtera Poļakova personālizstādi “MĒS esam ŠEIT”. Ar izstādes autoru būs iespēja tikties Muzeju nakts pasākumā 20. maijā plkst. 19.00.

20. maijā Talsu novada muzejs 12. reizi piedalīsies akcijā Muzeju nakts. Muzejs būs atvērts apmeklētājiem no plkst.19.00 – 24.00.

Šogad atbilstoši visas Latvijas muzeju vienojošajam moto: „Laiks ātrāki steidzas kā vagona rats” esam paredzējuši aktualizēt Talsu novada muzeja ēkas, būvētas 19. gs. beigās neoklasicisma stilā kā Oktes muižas barona Heinriha fon Firksa pilsētas mājas Villa Hochheim, pastāvēšanas laikā piedzīvotos notikumus.

Ievērojot moto filozofisko un simbolisko nozīmi, Talsu novada muzejs ieplānojis atvērt savas durvis uz dažādiem laikmetiem, kādus piedzīvojusi vēsturiskā ēka no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām. Laikmetu inscenēšanai tiks izmantotas un „atdzīvinātas” esošās, pilsētas vēsturi raksturojošās ekspozīcijas, papildinātas ar savā laikā nozīmīgu personu ierašanos un darbošanos. Tiks pārstāvēta baronu fon Firksu dzimta (19. – 20. gs. mija) ar smalkām izklaidēm un tās kalpotāji ar radošo darbnīcu piedāvājumu – skalu plēšanu un sveču izgatavošanu. Latvijas brīvvalsts laiku, kad minētajā ēkā darbojās Talsu Valsts vidusskola, ieskicēs skolotājs Teodors Dzintarkalns – nacionāli tautiskā stila iedibinātājs un muzeja pamatlicējs. Uzrunās ne tikai muzeja darbinieki, bet arī vairāki talantīgi un savās radošajās izpausmēs dāsni cilvēki, kuri atsaukušies muzeja aicinājumam piedalīties nakts pasākumā ar muzikālo sniegumu un teātra rādīšanu. Paralēli laikmetu ainām muzeja sarīkojumu zālē secīgi notiks: Talsu Valsts ģimnāzijas teātra studijas uzvedums “Pūk, apsoli, ka tu mani neaizmirsīsi” pēc A.A.Milna grāmatas “Vinnijs Pūks un viņa draugi” motīviem, Talsu bērnu un jauniešu vokālās studijas “Tonis” koncerts “Lai mana balstiņa skanēja tālu”, tikšanās ar Latvijas Radio žurnālisti Briselē Inu Strazdiņu un mūziķi Tomu Juhņeviču, tiks rādīta dokumentāla filma “To atceras tikai vilcieni”. Vakara noslēgumā ar savu ierašanos pagodinās šī gada jubilārs – simtpiecdesmitgadnieks, visas Latvijas Muzeju nakts moto autors – izcilais latviešu dzejnieks Eduards Veidenbaums. Visiem notikumiem pāri stāvošā viņa filozofiskā vārsma par laika straujo ritējumu savu kulmināciju sasniegs pusnaktī ar sevišķi krāšņu gaismu instalāciju uz Tiguļkalna kokiem un apkārt esošo parku multimediju priekšnesumā.

Muzeju nakts pasākuma laikā ārpusē pie muzeja darbosies kafejnīca. Ieeja apmeklētājiem abos muzeja svētkos būs bez maksas.

Svakukārt Latvijas Lauksaimniecības muzejs plkst.19.00 aicina apmeklēt tradīcijām bagāto Muzeju nakts pasākumu Talsos - “Laiks nevienu negaida”.

Šogad pasākumu atklās atraktīvās un ugunīgās “čigānietes” no amatierteātra “Ugāles drāma” kopā ar rokdarbu kopas “Paukers” radošajām dalībniecēm no Ances, bet plkst.20:00-22:00 jautrās čigānietes aicinās ik vienu iegriezties “zīlēšanas vagoniņā”, kurš būs piestājis mazbānīša stacijā “Talsi”.

Plkst. 20.00 teātra mīļotājus priecēs Valdemārpils amatierteātra “Atspulgs” teatralizēts uzvedums “Laiks ir nauda”. Plkst.19.00-24.00 lielgabarīta muzeja krājumu priekšmetu glabātuvē apmeklētājiem būs iespēja apskatīt laika zoba radītos nedarbus. Savukārt muzeja telpās darbosies amatnieku, rokdarbnieču un mājražotāju tirdziņš – “Laiks – izgaršot, izbaudīt un iegādāties”, kā arī būs atvērta pastāvīgā muzeja ekspozīcija un jaunums -  talsenieka Kārļa Volanska traktoru un auto modelīšu izstāde “Izmēram nav nozīmes 2 vai “MAZAIS VĀĢIS” sāk ripot...”. Otrā stāva zālē mazajiem apmeklētājiem tiks piedāvāta iespēja darboties radošajā darbnīcā “Pulkstenīti tiku taku, paklausies, ko es tev saku”, bet par muzikālo noskaņu pasākuma laikā gādās muzikanti Indra un Normunds no Popes.

Šogad pasākumā “Muzeju nakts” domāsim par laiku, skaitīsim laiku un vizualizēsim laiku! Laiks nevienu negaida, būs vērtīgi, ja krāsim katru momentu, kas mums dots, dalīsimies tajā ar īpašiem cilvēkiem savā dzīvē, tad tas būs vērtīgāks. Vienlaikus pieminēsim “mūžīgi jauno” dzejnieku VEIDENBAUMU, kam apaļi 150, tāpēc pasākumu devīze - “Laiks ātrāki steidzas kā vagona rats” (E.Veidenbaums).

Laika rats nerimstoši griežas – kas šodien jauns, rītu vecs un atkal jauns, un atkal vecs. Muzeji visā pasaulē, vācot un glabājot, cenšas laika ratu bezcerīgi, ja ne pagriezt atpakaļ, tad vismaz palēnināt vai apturēt tā gaitu. Tas ir pretēji dabiskajai kārtībai – lietas rada, lai tās lietotu un visbeidzot izmestu. Bet mums patīk atskatīties pagātnē, jo drošāk dzīvot, ja ir uz kā balstīties. Pirms mums daudz kas ir bijis, pēc mums daudz kas būs. Mēs neesam vieni, lai arī laika rats steidz uz priekšu.

Uz tikšanos Talsu muzejos!20.05.2017

Pievienotie attēli