Muzeju nakts

19.maijā Talsu novada muzejs un Latvijas Lauksaimniecības muzejs piedāvā Starptautiskajai muzeju naktij veltītu programmu.

Talsu novada muzejā

Šogad Starptautiskā muzeju diena, 18. maijs, pāriet Muzeju naktī. Talsu novada muzejs sagatavojis piedāvājumu dažāda vecuma publikai – gan dienas, gan vakara apmeklētājiem. Dienā būs iespēja darboties muzeja izglītojošās programmās, skatīties Pastendes amatierteātra iestudēto izrādi – A.  Vāvere „Jauna, neprecējusies un baltu izcelsmes”. Vakarā paredzētas tikšanās – jaunās arheoloģijas ekspozīcijas „Ceļojums senatnē” apskate ar autores komentāriem un krājuma izstāde „Galdniecība Talsu apriņķī” ar autora stāstījumu. Īpašs piedāvājums, pateicoties Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda Kurzemes kultūras programmām, jauntaklāto izstāžu tematikai: viduslaiku noskaņās ar ieroču kolekcijas un cīņu demonstrējumiem palīdzēs iejusties biedrība „Exercitus Rigensis”, bet līdzās 20. gadsimta sākuma galdniekmeistaru darinājumiem darbosies kokgriezējs Kārlis Ziediņš. Vakara noslēgumā būs iespēja baudīt koncertu pianista Artūra Liepiņa sniegumā. Mazajiem vakara apmeklētājiem tiks demonstrētas piecas animācijas brigādes filmiņas: „Puteklis”, „Parīzes noslēpums”, „Tornis”, „Vāse” un „Korrida”. Pieaugušie apmeklētāji varēs skatīties kultūrvēsturisku filmu „Dziesmu svētki”.

Programma:
19.00 Atklāšana
19.30 Autora stāsts par jaunatklāto izstādi „Galdniecība Talsu apriņķī”. Darbojas kokgriezējs Kārlis Ziediņš
20.00 Autores stāsts par jaunatklāto arheoloģijas ekspozīciju „Senvēstures liecības”. Darbojas vēstures entuziastu grupa „Exercitus Rigensis”
21.00–22.00 Koncertprogramma. Piedalās pianists Artūrs Liepiņš
19.30–21.00; Filmiņas no Animācijas brigādes mazajiem bērniem: „Puteklis”, „Parīzes noslēpums”, „Tornis”, „Vāse”, „Korrida”
22.00–23.50 Filma par dziesmu svētku vēsturi „Dziesmu vara”
19.00–24.00 **Kafejnīca
www.talsumuzejs.lv

Latvijas Lauksaimniecības muzejā

18. maijā 19.00 Latvijas Lauksaimniecības muzejs Talsos, Celtnieku ielā 12, aicina apmeklēt ikgadējo Muzeju nakts pasākumu, šogad ar devīzi „Es, latvju zemnieks, ticu un ceru”.
19.00 Muzeju nakts atklāšana. Valdemārpils amatierteātra „Atspulgs” teatralizēts uzvedums „Cauri laikiem”.
19.00–24.00 Muzeja telpās jauno un pastāvīgo izstāžu, ekspozīciju apskate.
• Ekspresizstāde „Latvju kareivjiem 100”. Stāsts par Brīvības cīņām Latvijā no 1918. līdz 1920. gadam, un kā brīvības cīnītāji pie zemes tika.
• Fotoizstāde no muzeja krājuma fotogrāfijām „Saimnieka lepnums, saimnieces gods”.
• Izstāde no Kandavas novada Zantes pagasta Kurzemes cietokšņa muzeja 19.00–22.00 Radošās darbnīcas, amatnieki, mājražotāji.
21.00 „Es, karā(i) aiziedams” – kopā ar folkloras kopu „Talsi” un tautas muzikantu ansambli „Tals’ trimiš” izdziedāsim skanīgās un patriotiskās latviešu karavīru dziesmas. Pasākumā ieeja bez maksas. www.llm.lv18.05.2019

Pievienotie attēli