Pa Frederika Fībiga pēdām Eiropā

Viens no Talsu novada muzeja Latvijas 100-gades notikumiem ir izstāde „Pa Frederika Fībiga pēdām Eiropā”. Gatavojoties šai norisei, 2017. gada aprīlī Talsu mākslinieki un žurnālisti devās tālākā ceļā: pirmais mērķis bija Strasbūrā apmeklēt F. Fībiga gleznu īpašniekus un otrais – pabeigt Fībiga Itālijas ceļojumu un sasniegt Neapoli un Kapri.

Līdz 8. jūlijam Talsu novada izstāžu zālē ir apskatāma izstāde par godu ceļojumiem „Pa Frederika Fībiga pēdām Eiropā”. Tikšanās ar radošās ekspedīcijas dalībniekiem notiks 2. jūnijā plkst. 18.00.

Kā zināms, Frederiks Fībigs, 1885. gadā Talsos dzimušais mākslinieks, no 1907. gada līdz 1929. gadam dzīvoja un strādāja Parīzē, izstādījās Parīzes galerijās un daudzviet Eiropā, arī Āzijā un ASV, miris Elzasā, Selestātē (1953).

Šī bija jau ceturtā talsinieku radošā ekspedīcija pa sava novadnieka gleznotāja Frederika Fībiga  pēdām Eiropā. 2004. gada brauciens  uz Elzasu un tās pilsētu Selestāti, kur Fībigs ar savu ģimeni dzīvoja no 1929. līdz 1953. gadam, deva iespēju 2005. gadā Talsu muzejā sarīkot plašāku izstādi par mākslinieka dzīvi un darbiem par godu viņa 120. dzimšanas dienai, kā arī atspoguļot  pieredzēto ekspedīcijā. Tika izdots katalogs.

2010. gadā notika brauciens uz Parīzi, tur mākslinieks un viņa sieva talsiniece Elizabete Krauze dzīvoja no 1907. līdz 1929. gadam. Parīzē apmeklējām Žiliāna akadēmiju, kurā Fībigs kādu laiku papildinājis savas zināšanas, redzējām vietas, kuras viņš gleznojis, sajutām Parīzes īpašo mākslas vides starojumu.

2015. gadā devāmies uz Itāliju, lai mēģinātu atkārtot Fībigam pašam ļoti veiksmīgo 1911/12. gada Itālijas ceļojumu no Lugānas līdz Kapri. Tikām līdz Ronciglionei un Radicofani Romas apkaimē. Lugānā uzņēmām video fantāziju „A + F. Satiksimies Talsos!” par Aspazijas un Fībiga nejaušo tikšanos Lugānas ezera krastā. Visu ekspedīciju atskaites izstādēs muzejā vienmēr izstādītas arī ekspedīciju dalībnieku – Talsu mākslinieku gleznas un fotogrāfijas, iedvesmojoties no ceļojumos redzētā.

2017. gada pavasarī turpinājām ceļu līdz Kapri, bet pirms tam mums bija iespēja redzēt ap desmit Fībiga darbu oriģinālus Strasbūrā Fritzu ģimenes kolekcijā. Pieci darbi no šī darbu kopuma tagad būs apskatāmi Talsu muzeja Izstāžu zālē līdz 8. jūlijam.

Guna Millersone, izstādes kuratore26.06.2018