Pastaiga kā mākslas darbs Pedvālē 10.septembrī

Pedvāle (Pidewalle) rakstītajos vēstures avotos pirmo reizinminēta līgumā, kas 1230.gada 17.janvārī noslēgts starp deviņiem Austrumkursas kungu novadiem, kuri ietilpa Vanemas zemē, un Rīgas Māras baznīcas doma kapitulu, Zobenbrāļu ordeni, Rīgas rāti un krustnešiem par nodevām un palīdzības sniegšanu cīņā pret pagāniem.Kopš tiem laikiem ir pagājuši septiņi gadsimti. Šai laikā saimnieciskās darbības, kultūras iespaidā un citu apstākļu dēļ ir mainījusies un attīstījusies Pedvāles ainava – Abavas ielejas kreisajā krastā blakus Sabiles pilsētai, teritorijā, kuru mēdz dēvēt par Kurzemes Šveici.02.09.2016