Putnu dienas Talsu novada muzejā

Visu aprīļa mēnesi Talsu novada muzeja piedāvājumā Putnu dienām veltīta izstāde un izglītojoša programma “Putnu olas”. 

Izstādē var apskatīt meža putnu, lauku putnu un ūdeņu putnu olas. Nodarbībā noskaidrosim,  kāpēc dažiem putniem olas ir baltas, bet citiem raibu raibās. Izpētīsim kopā arī olu formas. Izrādās, ka ir gan apaļas, gan koniskas formas olas. Uzzināsim – kāpēc.

Nodarbības ilgums: 40 min.
Informācija un pieteikšanās pa tālr.: 26841236.

 

Linda Smilga- Šimpermane,
Talsu novada muzeja galvenā speciāliste dabas jautājumos09.04.2019