Spēlējam Fībigu!

Sekojot Talsu pilsētas svētku šī gada organizatoru aicinājumam apdzīvot Lielo ielu 20. gadsimta sākuma noskaņās, Talsu novada muzejs piedāvās programmu, kurā apmeklētājiem, pastaigājoties pa Lielo ielu 1. jūlija vakarā no plkst. 22:00 līdz 24:00, būs iespēja uzzināt par Talsu gleznotāja Frederika Fībiga dzīves gaitām gan Talsos, gan citur pasaulē - Francijā un Itālijā.

Kā zināms, jaunais gleznotājs no Talsiem 1905 - 1906. gadā studēja Pēterburgas Ķeizariskās mākslas veicināšanas biedrības skolā, kā arī papildinājās pie Pēterburgas profesora Dmitrija Kardovska, laba zīmētāja un slavena krievu reālistiskās mākslas pārstāvja. Iespējams, tieši šai laikā vai arī neilgi pirms tam Fībigs gleznojis Talsu Lielo ielu - pasausi, precīzi un pareizi. Talsu novada muzeja kolekcijā ir 3 viņa gleznotās Talsu Lielās ielas; vienā no tām priekšplānā ir redzams tagadējās Bērnu bibliotēkas jumts, namā, pie kura skatītājiem šajā vakarā būs iespēja apskatīt šīs bildes.

1907. gadā Frederiks Fībigs ar savu sievu Elizabeti Krauzi no Talsiem dodas uz Parīzi un tur astoņus mēnešus apmeklē Žiliana akadēmiju. Te viņš ātri atbrīvojas no Pēterburgas ietekmēm, sāk gleznot ar špahteli - sāk veidoties viņa īpašā stilizācija laukumu kārtojumos un pēkšņi viņš kļūst brīvs savos meklējumos. No šī perioda būs apskatāmas divas muzeja krājumā esošās gleznas.

Kopš 1986. gada, kad Talsu muzejā nonāca Frederika Fībiga pirmā monogrāfija, kuru bija sagatavojuši Strasbūras Modernās mākslas muzeja speciālisti, arī Talsu Krūmu mākslas grupas māksliniekiem bija iespēja iepazīt Fībiga biogrāfiju un daiļradi.. Un ne tikai: viņa mākslinieka liktenis un personība un, protams, briljantā glezniecība radīja vēlēšanos doties pa Fībiga  pēdām Eiropā: pienāca laiks, kad varēja notikt Talsu mākslinieku ekspedīcijas uz Elzasu, Parīzi un Itāliju ( 2004, 2010, 2015 ), gleznot tās pašas ainavas, ko gleznojis Fībigs, kā arī radīt interpretācijas par Fībiga laiku pašiem savos darbos.

 2006. gadā Guna Millersone laikmetīgās mākslas projekta „Talsu tiesa” ietvaros eksponēja instalāciju „Tiesas piesēdētāju brokastis”, kurā izmantotas 1905. gadā gleznoto Talsu iedzīvotāju ģīmetņu fotogrāfijas - tās pārnestas uz tiesnešu uzkodu šķīvīšiem. Savukārt, 2015. gadā, gatavojoties braucienam pa Fībiga takām Itālijā, kurā viņš pabija 1911. gadā, radās ideja uzņemt video fantāziju par iespējami-neiespējamo Fībiga un dzejnieces Aspazijas satikšanos Lugano Šveicē, no kurienes kādreiz bija sācies Fībiga ceļojums pa Itāliju. Piecas minūtes garo filmu, kurā galvenās lomas spēlēs Ina Strazdiņa, Agnis Sauka un Ojārs Feldbergs, varēs noskatīties uz Lielās ielas; pa to šai vakarā pastaigāsies arī pats Fībigs ar paleti, audekliņu un mazu špahtelīti. Muzeja digitālajā stendā katrs apmeklētājs varēs nofotografēties 20. gadsimta vidē un saņemt foto savā e-pastā. 

Guna Millersone,
Talsu novada muzeja galvenā speciāliste mākslas jautājumos

 28.06.2016

Pievienotie attēli