Starptautiskais Rally Talsi 2017

Rally Talsi saviem skatītājiem šogad sarūpējis starptautiska mēroga un no­zīmes autoralliju. Vienlaicīgi ar Latvi­jas rallija čempionāta, Latvijas rallij­sprinta čempionāta un vēsturisko Youngtimer un Historic sacensību da­lībniekiem, Talsos šogad pulcēsies arī drosmīgākās FIA Baltijas rallija trofe­jas un Lietuvas rallija čempionāta eki­pāžas. Piektdien un sestdien, 19. un 20. maijā, autosportistiem veicot vairāk kā 125 kilometrus garu distanci, tiks no­skaidrota ekipāža, kas sacensību finišu sasniegusi ātrāk par citām, un kas Sau­leskalna estrādē saņems uzvarētāja kausu! 

2016. gada sākumā Starptautiskā au­tomobiļu federācija (FIA) veica nozīmī­gas izmaiņas FIA Eiropas rallija trofejas izcīņā. 14 posmus garo sacensību vietā tika ieviestas vairākas reģionālo trofeju izcīņas, kuru ātrākās ekipāžas pēc tam piedalās finālposmā, lai noskaidrotu FIA Eiropas rallija trofejas ieguvēju. 2017. gadā šādas trofeju izcīņas notiks deviņos Eiropas reģionos, tajā skaitā arī Baltijā, kur notiks FIA Baltijas rallija trofeja. Pēc sportiskās hierarhijas FIA Baltijas rallija trofejas izcīņa ir kā pakāpiens starp na­cionālo čempionāta un FIA Eiropas ralli­ja čempionātu.

Šis būs otrais gads, kad notiek FIA Baltijas rallija trofeja, un pirmais, kad piecu ralliju garajā kalendārā iekļauts arī Rally Talsi. „FIA izveidotās reģionālo sa­censību veiksmes pamatā ir sacensību norise iespējami tuvu dalībnieku pastāvī­gajai dzīvesvietai. Tādējādi tiek maksi­māli samazināts nepieciešamais finanšu apjoms, kā arī sacensību norise iepriekš kaut nedaudz iepazītā vidē ļauj sportis­tiem ātrāk pielāgoties jaunajiem apstāk­ļiem un uzrādīt savam prasmju līmenim atbilstošu rezultātu. Vērtīgā pieredze, kādu sniedz dalība ārvalstīs notiekošās sacensībās, iespēja salīdzināt savas pras­mes ar plašu konkurentu loku, un sān­censība par oficiālu FIA čempiona titulu – tie ir ieguvumi, kādus dalībnieki augstu novērtē!” LAF Rallija komisijas vadītājs Jānis Krastiņš.

Šogad jau ceturto reizi Rally Talsi būs arī Lietuvas rallija čempionāta posms. Lī­dzīgi kā pašmāju rallija ekipāžām, arī lie­tuviešu kolēģiem rallijs Talsos būs pir­mās sacensības pēc ziemas pārtraukuma, atstājot vietu skatītāju spekulācijām, cik jaudīgas automašīnas spējuši sagatavot mehāniķi, un cik prasmīgi autosportisti spēs tās vadīt caur Talsu novada līkumo­tajiem ceļiem. Atcerēsimies, ka pērn āt­rumposmos nepārspētas palika tieši lie­tuviešu ekipāžas – uzvaru Rally Talsi svinēja Martins Samsons / Mindaugs Varža (BMW M3X), bet prestižo Čempio­nu Rallija kausu jau trešo reizi mājup aiz­veda vēl viena lietuviešu ekipāža – Vi­tauts Šveds / Žilvins Sakalausks (Mitsubishi Lancer Evo X)! Kuras valsts ekipāžas šogad kāps uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena, to uzzināsim vien 20. maija pievakarē!

Jānis Unbedahts

RA Events sabiedriskās atteicības

Foto: go4speed.lv20.05.2017

Pievienotie attēli