Talsenieku stāsts Latvijas simtgadei

17. janvārī Talsu tautas namā pilsētas vārda diena tika atzīmēta ar žurnāla „Talsenieku stāsts Latvijas simtgadei” atvēršanas pasākumu. Žurnāls iznāk jau otro gadu, un tas ļauj uzzināt vairāk par mūsu izcilajām, interesantajām, spilgtajām personībām, kas ar saviem darbiem, attieksmi pret dzīvi un vērtībām stiprinājušas, attīstījušas un palīdzējušas daudzināt Talsu novadu kā kultūras iezīmēm bagātu vietu Latvijas, Eiropas un pasaules mērogā.

Projekta autore un iniciatore ir Monta Bērziņa, žurnāla otrā numura stāstus pierakstījusi Inita Fedko, bet fotogrāfijās iemūžinājis Dainis Kārkluvalks. Žurnālu dizainu veidojusi Una Upīte.
 
Pirmajā žurnāla numurā, kas tapa ar Talsu novada fonda finansiālu atbalstu, tika apkopoti žurnālistes Ilzes Kārkluvalkas stāsti ar fotogrāfijām par tēlnieku Ojāru Feldbergu, vēsturnieci Daci Tabūni, literāti Maiju Laukmani, mākslinieci Antru Auziņu, gleznotāju un grāmatu autoru Aleksandru Tauriņu. Šajā gadā žurnāls izdots ar Talsu novada pašvaldības kultūras projektu finansējuma palīdzību, un tas vēsta par žurnālisti, kuras ikdiena paiet Briselē, Inu Strazdiņu, Eiropas Gada cilvēku Latvijā; plaši pazīstamo mūziķi Raimondu Tigulu, „Ārpasaules mūzikas Tiguļkalnā” idejas autoru un tradīcijas iedzīvinātāju; novadpētnieku, grāmatu autoru, biedrības „Aleksandra Pelēča lasītava” vadītāju Zigurdu Kalmani; mākslinieci, izstāžu un projektu kuratori, katalogu sastādītāju, publikāciju autori, Talsu novada muzeja galveno speciālisti mākslas jautājumos, Latvijas Mākslinieku savienības biedri, Talsu Krūmu mākslas grupas vadītāju Gunu Millersoni; fotogrāfu un Talsu fotokluba vadītāju Uldi Balgu.
 
Žurnāls kā rakstisks kultūrvēstures izziņas materiāls būs pieejams Talsu novada bibliotēkās, skolās, muzejos, pašvaldībā, pašvaldības kultūras iestādēs un citās publiskās vietās.


18.01.2017