Talsu novada brunču izstāde "Mūsu karogs ir meiteņu brunči"

Godinot mūsu senču devumu, audēju kopa "Talse" dāvina skaistu, krāšņu un bagātīgu Talsu novada brunču izstādi. Aicinām to apskatīt un varbūt kāds bruncis uzrunā tieši Jūs no 12.novembra Talsu tautas nama pirmā stāva foafē.

Audēju kopa pie Talsu tautas nama darbojas jau no 1959. gada, bet savu tagadējo nosaukumu “Talse” audējas izvēlējās savā piecdesmitajā jubilejas gadā (2009), kad darbojās mākslinieces Antras Auziņas vadībā. Antras iesākto tagad turpina Mudīte Siliņa. Čaklās audējas ir atvēlējušas savus darbus izstādei, lai novada ļaudis varētu priecāties par krāsu ziedu, tuvāk iepazīt no mūsu senčiem mantotās tradīcijas un varbūt rast ierosmi sava tautas tērpa darināšanai vai iegādei. Rakstu krājumā “Talsu novads”  A. Karnups par Talsu novada brunčiem raksta: “Visnozīmīgāko īpatnību lindrakiem piešķir krāsainās strīpas, kas gāja no augšas uz leju. Kopā ar lielo kroku daudzumu augšmalā, šīs strīpas piešķir apģērbam kustīgu dzīvību. Katra audēja tās liek pēc sava prāta, vienu platāku, otru šaurāku, ievērojot noteiktus krāsas atkārtošanās posmus.” Nebija divu vienādu brunču, jo katrai audējai ir savs rokraksts, amata prasme. Krāsojot dzijas, nevar panākt vienādus krāsas toņus. Tie atkarīgi no dzijas un izmantotās krāsvielas kvalitātes, kodinātāja, pat no ūdens cietības un, protams, no krāsotāja izveicības. Krāsu dažādība, kas mūsu puses brunčos var sacensties ar varavīksni, visā košumā redzama arī audēju kopas “Talse” darinātajos brunču audumos (Daija Lēmane, Talsu novada muzejs).20.11.2018

Pievienotie attēli