Talsu novada muzejā 9. septembrī plkst. 17:00 atklās un līdz 11. oktobrim būs skatāma ceļojošā izstāde „Uz lielās dzīves trases. 20. gadsimta sešdesmito gadu grafiskā valoda”

„Izstāde „Uz lielās dzīves trases” dos iespēju iepazīties ar 20. gadsimta 60. gadu priekšmetisko vidi, kas spilgti raksturo tālaika sabiedrības jaunos estētiskos ideālus: 20. gs. 50. gadu mākslai tipisko naturālismu un retrospektīvo stilistiku nomainīja „lineāri ģeometriskais” stils. Ideālu maiņu lielā mērā noteica ekonomikas, tai skaitā vieglās rūpniecības attīstības strauji pieauguma tempi, kosmosa apgūšana, zinātniski tehniskais progress. Šī iemesla dēļ izstādes nosaukumam likās tik atbilstoša Ojāra Vācieša dzejas rinda „Uz lielās dzīves trases” no dzejnieka populārā dzejoļa „Meitene no manas klases”...

Kā zināms, tieši 1960. gados PSRS un, protams, Latvijā jūtami pieauga mākslinieka noformētāja loma rūpniecībā. Kļuva aktuāli veidot vienotu grafiskā noformējuma paketi – top daudzu uzņēmumu, veikalu „firmas” zīmes, iepakojumu dizains, kas veicina gan produkcijas, gan pašas iestādes atpazīstamību sabiedrībā. Šīs desmitgades sadzīves priekšmetiem raksturīgas neordināras formas, ko papildina spilgti krāsu salikumi un līdz minimumam reducēts, ģeometriski stilizēts zīmējums.

Tāpat 20. gadsimta 60. gadu keramika, porcelāns un tekstilmāksla atspoguļo šīs tendences. Darbu kompozīcijās plaši tika pielietots izteikti lineārs zīmējums abstrahētu dabas tēlu radīšanai. Šādu pavērsienu nenoliedzami sekmēja politiskā klimata izmaiņas PSRS – tā saucamais Hruščova „atkusnis”, kad māksliniekam tika piešķirta nosacīti brīvāka radošo izpausmju amplitūda visās mākslas nozarēs.

Dekoratīvās mākslas priekšmeti, grafiskā dizaina paraugi, autoru skices, poligrāfiski tiražēti izdevumi, plakāti, pastkartes un interjeru fotogrāfijas apliecina 20. gs. 60. gadu grafiskās valodas – „lineāri ģeometriskā” stila visaptverošo klātbūtni kā cilvēka ikdienā, tā arī praktiski visās mākslinieciskās jaunrades jomās” (no izstādes kuratores Sandras Krastiņas ievada).

Izstādes norises laikā Talsu muzeja kasē būs iespēja iegādāties lielisku biedrības Raktuve izdevumu Desmitgades ikdiena.20.gadsimta 60.gadu dizains Latvijā no izdevumu sērijas Māksla. Mīts. Dokuments.

 

Guna Millersone,

Talsu novada muzeja galv. speciāliste

mākslas jautājumos03.09.2015