Talsu tautas nama audēju kopai "Talse" - 60!

Talsu Tautas nama audēju kopai "Talse"- 60! Visu maija mēnesi Talsu Tautas nama 1. un 2. stāva foajē apskatāma krāšņa "Talses" izstāde. Jubilejas pasākums -17.maijā plkst. 16:00 Talsu Tautas namā.27.05.2019