Talsu vecpilsēta kā saulītes kodols ar astoņiem stariem

Talsu vecpilsētas tukšie logi un apsīkusī gājēju plūsma daudziem talseniekiem sagādā sirdssāpes. Lai saprastu, kā atdzīvināt vecpilsētu un apdzīvot pilsētas deviņus pakalnus, SIA “Smilšu pilis” izstrādā tematisko plānojumu “Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plāns 2019. – 2025. gadam”. 6. martā notika tā publiskā apspriešana, kur aicināts ierasties bija ikviens.

“Mēs esam dažādi un katram no mums ir sava piesaiste šai jaukajai pilsētai – Talsiem. Lēmums par šāda dzīvināšanas plāna izstrādi tika pieņemts 2018. gada vasarā, bet septembrī tika noslēgts līgums, un sākām reāli pie tā strādāt. Plāna galvenā būtība ir pievērst detalizētu uzmanību tieši Talsu pilsētas kodolam – vecpilsētai, un pakalnu loka teritorijai, paredzot rīcības, kas būs saistošas attīstības programmas aktualizēšanā. Dzīvināšana ir domāta dažādos aspektos. Tās ir inovatīvas aktivitātes, uzlabots vizuālais tēls, rosīšanās uzņēmējdarbībā, cilvēku lepnuma vairošana par Talsiem, tā ir arī lielā mērā iedzīvotāju līdzdalības un līdzdarbības aktivizēšana,” pastāstīja arhitekte un plāna izstrādātāja Indra Kļaviņa.

Tematiskajā plānojumā, kas aptver pilsētbūvniecības pieminekļu teritoriju un tās aizsargjoslas, deviņu pakalnu un ap tiem esošās ietekmes teritorijas, ir izvērtēta esošā situācija, likumdošanas ietvars un sasaiste ar esošajiem plānošanas dokumentiem, to analīze, ir izpētīti pieejamie resursi un izzināti iedzīvotāju viedokļi. Plāna izstrādē I. Kļaviņa organizēja diskusiju, iesaistot ap 30 dalībnieku, sešas plānošanas darbnīcas, kur piedalījās 42 dalībnieki, smēlās idejas iedzīvotāju forumā ar aptuveni 100 dalībniekiem, devās pie 44 cilvēkiem individuāli, intervēja 50 Lielās ielas iemītniekus – ēku vai uzņēmumu īpašniekus un darbiniekus, lai saprastu, kādas rīcības iekļaut tematiskajā plānojumā un kādās aktivitātēs paši iedzīvotāji redz savu līdzdarbību. Kopumā tematiskā plānojuma izstrādē iesaistīti aptuveni 200 cilvēku. Plānošanas darbnīcas tika veidotas sešās sadaļās: izaugsme, veselība un miers, mājokļu labiekārtojums, darbīgums, unikalitāte un vērtības, sadarbība un saprašanās.

“Tirdzniecības centra “Jāņa centrs” atvēršana lielā mērā ir ietekmējusi cilvēku plūsmu un aktivitāti pašā vecpilsētas sirdī. Šī plūsma ir ļoti samazinājusies, tādēļ domājot par jaunu un lielu objektu izveidi, vienmēr ir būtiski nopietni apsvērt tā ietekmi uz pilsētu kopumā,” sacīja I. Kļaviņa, uzsverot diskusiju nozīmību.

Tematiskā plānojuma izstrādē ir izpētītas ainavas, dabas un kultūras vērtības, iedzīvotāju blīvums un arī vecuma struktūra, inženiertīklu pārklājums un neapdzīvotās ēkas attiecīgajā teritorijā. Analizēta iedzīvotājiem pieejamā tehniskā un sociālā infrastruktūra, kā arī uzņēmējdarbības aktivitātes publisko pakalpojumu jomā. Dokumentā ir noteiktas gan konkrētas rīcības, kas varētu veicināt vecpilsētas atdzimšanu, gan norādīti iespējamie to veicēji un rīcību rezultatīvie rādītāji. Tematiskais plānojums “Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plāns 2019. – 2025. gadam” paredz 196 rīcības – tās skar kopējo vecpilsētas dzīvi un tās vizuālo noformējumu.

 “Piemēram, viena no idejām ir Ķīniešu jaunā gada sagaidīšana ķīniešu kvartālā, ko atzinīgi novērtējis arī aptaujāto vairākums. Runājām arī par iespējamo sadarbības modeļu veidošanu starp Lielās ielas uzņēmējiem. Iedzīvotāju forumā kā prioritātes tika izvirzītas peldbaseina – hokeja halles būvniecība un izglītības jomas attīstība. To ņēmām vērā. Tā kā ar šo dokumentu nevar grozīt attīstības programmas stratēģisko daļu, tika izmantoti attīstības programmā noteiktie mērķi un rīcību virzieni, detalizēti pievēršoties rīcību izvērtēšanai un radīšanai. Tematiskais plānojums būs saistošs nākotnē izstrādājamajiem plānošanas dokumentiem un tiks izmantots attīstības programmas rīcību daļas ikgadējai aktualizācijai,” paskaidroja I. Kļaviņa.

Viņa uzsvēra, ka, apkopojot dažādas idejas, radās pakalnu loka teritorijas vīzija – mūsu Talsu saulīte, kas iemiesojusies pilsētas ielu rakstā. Šī ideja attīstīta, un saulītes astoņi stari ieguvuši tematisku ievirzi.

Atbilstoši vīzijai, plānojumā Saules un Stendes ielas kļuvušas par Talsu himnā apdziedāto ābeļziedu staru, tā attīstāmais akcents ir lielais rotācijas aplis. Jaunatnes iela ir sajūtu stars, kas ved uz pārsteidzošās ainavas bagāto Talsu pauguraini, bet K. Mīlenbaha iela ar dažādajām sportošanas iespējām pārtapusi kustību starā un sola iepazīt neparasto māju “Dzintaros” ir Kārļa Sūniņa sienu gleznojumiem. Laidzes iela ieguvusi krāsu stara titulu, savukārt Ezera iela cenšas atšķirties kā smaržu un možuma stars. Zvaigžņu un K. Valdemāra ielas kļuvušas par garšu staru un aicina mieloties ar Ziemeļkurzemes gardumiem, Lielā un Raiņa iela lepojas būt par skaņu staru. Dārza, Brīvības, A. Pumpura 1905. gada, Ozolu un Lapu ielās izveidojas skatu miju stars, kur par akcentu kļuvis jaunais parks Rīgas un Miera ielu krustojumā, un Talsu saulītes viducī, pašā pilsētas sirdī, mutuļo visas pasaules saules staru skaņas, maņas un iespējas.

“Būtiski šajā vīzijā ir neapstāties tikai pie pakalniem kā pie statiskiem objektiem, bet gan saprast, kā tos savā starpā savienot. Mūsu pakalni ir saistīti ar pakāpieniem, un tie pilsētā būtu jāpārvērš par pārsteigumiem, tiem individuāli piešķirot vizuālos akcentus. Tomēr visam pāri ir cilvēki, kas rada gaismu, siltumu un skaistumu – tas caurvij šo darbu,” piebilda I. Kļaviņa.

Ar tematisko plānojumu var iepazīties ŠEIT!

Inita Fedko
20.03.2019