Ūsiņdiena Talsos

Lēni, lēni Dieviņš brauca, es sakūru uguntiņu... Jau šovakar, plkst.20:00, Talsu pilskalnā lāpu un ugunskura gaismā svinēsim Ūsiņus - gatavosim pantāgu, sadziedāsim un sadejosim!

Ikviens, kam tuvas latviešu tautas tradīcijas un folklora, tiek aicināts Ūsiņus sagaidīt kopā!06.05.2016