Ūsiņdiena Talsu pilskalnā

Ar Ūsiņdienu iesākas vasara. Lai atzīmētu latviešu gaismas Dieva – Ūsiņa ierašanos, 8. maijā plkst. 20.00 Talsu Pilskalnā tiks veikts ziedojums Ūsiņam – uguns rituāls, sadziedāšanās kopā ar Ziemeļkurzemes folkloras kopām, saules pavadīšana.

Senāk Ūsiņu gaidīja ierodamies kā mīļu un gaidītu viesi, kas līdzi atnesa zaļu zāli, lapas un pirmo Pērkonu.

Tiekamies Ūsiņdienā! Un, kā vēsta tautas ticējums, ja dzeguze deviņas dienas pirms Ūsiņiem sāk kūkot, būs silta un auglīga vasara! Ieskandināsim vasaras sākumu kopā!Talsu tautas nams06.05.2015