Valdemārpils pilsētas svētki liepu ziedēšanas laikā

19. jūlijā, liepu ziedēšanas laikā, Valdemārpils pilsēta svinēs svētkus visas dienas garumā. Programma paredzēta plaša, visām gaumēm.

Valdemārpils pludmalē jau no plkst.11.00 sāksies dažādas sportiskas aktivitātes. Neizpaliks atrakcijas bērniem, deju priekšnesumi un muzikāli uzvedumi, teatrāli skeči, zumbas meistarklases, anekdošu turnīrs, karaoke dziedāšana un dažādas meistardarbnīcas. Vakarā ar koncertprogrammu visus priecēs „Rīgas Zelta koris”, bet ballēties varēs kopā ar Ati Ieviņu un grupu „Rock Brother”.

Viens no svētku galvenajiem notikumiem būs Lielās ielas un centrālā apļa atklāšana, kur notika vērienīgi rekonstrukcijas darbi. Iedzīvotājus priecēs ne tikai sakārtota apkārtne, bet arī buru kuģis pašā pilsētas centrā. Buru kuģis izvēlēts, lai godātu Valdemārpils pilsētas (agrāk – Sasmakas) vēsturi – pilsēta atrodas Sasmakas ezera rietumu krastā, un kā apdzīvota vieta dokumentos pirmoreiz minēta 1582. gadā, bet jau vairākus gadsimtus pirms tam šajā vietā atradusies neliela zvejnieku, amatnieku un tirgotāju apmetne. Apmetnes izveidošanos sekmējusi iespēja piekrastes zvejniekiem uzturēt tirdznieciskos sakarus ar jūrmalas iedzīvotājiem, izmatojot tolaik kuģojamo ezera noteci - Mazrojas (Silupes) upi, kas savukārt ieplūda Rojas upē, veicinot vietējo iedzīvotāju tirdznieciskos sakarus ne tikai ar Rīgas līča mazajām ostām, bet arī Rīgu un pat ārvalstīm (jūras liellaivas Sasmakas ezerā pa šīm upēm ienāca vēl 19. gadsimtā).

Jau ziņots, ka projekta „Pilsētas tranzīta ielas rekonstrukcija” ietvaros plānota tranzīta ielas rekonstrukcija 1,1 km garumā - pilnībā atjaunots ielu segums Lielā un Talsu ielā, atjaunotas ietves, posmā gar Baznīcas ielu ietve no ielas atdalīta ar zaļo zonu, uzstādītas gājēju barjeras ar krāsojumu košā krāsā, veikta lietus ūdens kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, pārvietotas un labiekārtotas sabiedriskā transporta pieturvietas - uzstādīti paviljoni, soliņi un atkritumu urnas, visā tranzītielas garumā veikta apgaismojuma tīklu rekonstrukcija, uzstādot 48 gaismekļus. Projektā plānots veikt pasākumus teritorijas labiekārtošanā un trokšņu samazināšanai tranzītielas zonā - sastādīti koki, atjaunots zālājs un asfaltēšanas darbos plānots izmantot asfalta tipu, kas samazina automašīnu riepu radīto troksni. Projekta ieviešana būtiski uzlabos Valdemārpils pilsētas infrastruktūru, nodrošinot drošu satiksmi un iedzīvotājiem ērtu pārvietošanos.

Informējam, ka 19.jūlijā Valdemārpils pilsētas svētku laikā būs ierobežota satiksme. Laikā no pulksten 12.00 līdz 15.30 tiks slēgta Lielā iela un izbraukšana no pieguļošajām ielām – Celtnieku iela, Jaunā iela, Skolas iela.  No pulksten 12.30 līdz 13.00 autobusu satiksme tiks novirzīta pa Ambrakas ielu, pārējiem autovadītājiem apbraucamie ceļi tiks norādīti ar atbilstošām ceļa zīmēm. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! 


Avots: http://www.talsi.lv/aktualitates/valdemarpils_pilsetas_svetki_liepu_ziedesanas_laika15.07.2014

Pievienotie faili

Valdemārpils Pilsētas svētku programma