Ziemassvētku pasākumi Talsu Novadā!

 

ESMU AR PUTNIEM...

 

            Tā savu pasteļu izstādi nosaukusi Talsu novada muzeja galvenā speciāliste dabas jautājumos Linda Smilga-Šimpermane, savietojot tajā divas patiesības: viņas ikdienas darbs saistībā ar putniem ir pavisam reāls - ir jārūpējas par muzeja izbāžņu kolekciju, jāorganizē Putnu dienas, izstādes un pasākumi, pašai jādodas uz putnu vērošanas ekspedīcijām... Otra „patiesība”, iespējams, ir tajā apstāklī, ka, neskatoties uz savu akadēmisko ķīmiķes izglītību, Linda vēlas „lidot” mākslā. Pamudinājums gleznot ir nācis no Ugāles mākslinieces Laimdotas Junkaras. Linda laimīgi ir atradusi savu tehniku - pasteli: turot pirkstos pasteļu krītiņus, ir brīnišķīga saskarsmes sajūta pašai ar sevi, dabu, kuru viņa vēro un vēlas uzzīmēt, arī ideja zīmēt tieši skaistus un plastiskus putnus - tas liekas tik pašsaprotami...

            Lindai Smilgai-Šimpermanei šī ir pirmā lielākā personālizstāde Talsos; viņa ir piedalījusies arī Ventspils novada izstādēs un sarīkojusi personālizstādi Rīgas galerijā „Birojnīca” šī gada sākumā.

            Izstāde Talsu muzeja Izstāžu zālē būs apskatāma līdz 2015. gada 6. janvārim.

 

 

Guna Millersone,

Talsu novada muzeja

galvenā speciāliste mākslas jautājumos19.12.2014

Pievienotie attēli