Kājāmgājēju maršruti Talsu pilsētā


Senie Talsi
Maršruta garums – 1,2 km, laiks – 30 min.

1. Ēka Lielā iela 19/21, celta no 1910. līdz 1912.gadam (arhitekts M.Nukša) kā Talsu Sadraudzīgās biedrības nams, tagad Talsu tautas nams.
2. Pilsētas jeb Centra laukums un dārznieka V.Bērziņa veidotais pirmais Talsu akmens dārzs (1965).
3. Ēkas Lielā ielā 25 galā stilizēta senā kuršu etnogrāfiskā zīme „Talsu saulīte”, Gaismas, Saules un Dienas simbols, izveidota 1996.gadā.
4. Talsu ezers – dēvēts arī par Pilsētas, Martinelli un Roņu ezeru.
5. Mūris starp Lielo ielu un Baznīckalnu, izveidots 1909. gadā.
6. Ēka ar vējrādi Lielā ielā 41 (1909), pirmās Talsu sievietes uzņēmējas A.Bekeres tirgotava.
7. Akmens dārzs Ūdens un Kalēju ielu stūrī, Vectalsu dzīvojamie nami.
8. Ēkas Baznīcas laukumā 1, 2, celtas 18. gs., nozīmīgs pilsētas senās apbūves elements.
9. Senais tirgus, tagad Baznīcas laukums.
10. Baznīckalns – senču kulta vieta vēl pirms baznīcas uzcelšanas.
11. Talsu evaņģēliski luteriskā baznīca (1567) – senākā mūra celtne Talsos. Te no 1802. līdz 1836.gadam kalpojis mācītājs Karls Ferdinands Amenda (dižā komponista Ludviga van Bēthovena draugs).
12. Ēka Baznīcas laukumā 5 – Draudzes nams un Kristīgais ģimeņu centrs, atjaunoti 21.gs.sākumā.
13. Lielā iela savieno Vectalsus ar Jauntalsiem.
14. Ēka Lielā ielā 33 – te 20.gs.1.pusē darbojusies Talsu pilsētas valde.
15. Ēka Liela ielā 26 – bijusī Talsu apriņķa pamatskola (20. gs. 1.puse).


Dzirnavkalns – Baznīckalns – Pilskalns
Maršruta garums – 2 km, laiks – 1 stunda

1. Ēka Lielā iela 19/21, celta no 1910.līdz 1912.gadam kā Talsu Sadraudzīgās biedrības nams, tagad Talsu tautas nams
3. Ēkas Lielā ielā 25 galā stilizēta senā kuršu etnogrāfiskā zīme „Talsu saulīte” – Gaismas, Saules un Dienas simbols – izveidota 1996.gadā.
16. Ezera laukums – Dižmāras tirgus vieta 20.gadsimta 1. pusē un mūsdienās.
17. Piemiņas vieta 1997.gada 28.jūnija Talsu traģēdijas upuriem „Dzīvības aplis, nāves ēna”, tēlnieks O.Feldbergs.
18. Ezera laukums 1 – bijušais Talsu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības depo (1874) un pirmais kinoteātris „Auseklis”(1926)
19. Ēka Kalna ielā 4 – ārsta G. Blāzes nams (1910), no 1920. – 1960. te darbojies pasta kantoris, telegrāfa un telefona centrāle.
20. Ēka Kalna ielā 3, celta 19.gs. vidū, arhitektūras piemineklis
21. Kalna iela 6 - Barona A.Heikinga pilsētas māja, celta 19.gs.vidū.
22. Livonijas ordeņa mūra pils vieta (15.-17.gs.).
23. Dzirnavkalns – nosaukumu ieguvis no vējdzirnavām, kas darbojušās no 19. gs. vidum līdz 20.gs. sākumam.
24. Dzīvojama ēka Kalna ielā 5, bijušais Ebreju dievnams – sinagoga (1837 – 1941), ēka Kalna ielā 5a – vasaras sinagoga (1854 – 1941).
25. A/S „Talsu piensaimnieks” (Kalna ielā 10) – siera „Talsu ritulis” izgatavotājs. Darbojas no 1922.gada kā Talsu piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība.
10. Baznīckalns – senču kulta vieta vēl pirms baznīcas uzcelšanas.
11. Talsu evaņģēliski luteriskā baznīca (1567) – senākā mūra celtne Talsos. Baznīcā kalpojis (1802 – 1836) mācītājs Karls Ferdinands Amenda, dižā komponista Ludviga van Bēthovena draugs.
26. Laidzes iela – viena no vecākajām pilsētas ieliņām, bruģēta 1870. gadā.27. Ēka Laidzes ielā 4, pirmā Talsu aptieka (1787).
28. Ēka Rožu ielā 7 – celta kā Talsu pilsētas advokāta V. Kaijgara dzīvojamā māja un kantoris (1939). Pēc īpašnieku izsūtīšanas uz Sibīriju – Talsu novada muzeja mājvieta (1948 – 1996).
29. Mīlenbaha iela 10, 12, 14, 20/22 – senā koka apbūve.
30. Talsu 2.vidusskolas un sākumskolas sporta zāle (K. Mīlenbaha iela 32). Tās autori, arhitekti: U.Pīlēns, G.Pīlēna, Dz.Heinsbergs un I.Ķauķe ieguva Latvijas arhitektūras 2008. gada Lielo balvu par labāko projektu kategorijā Jaunbūves – publiskas ēkas.
31. Talsu novada muzejs – Talsu novada vēstures, mākslas un dabas vērtību atspoguļotājs (Mīlenbaha iela 19). Bijusī Oktes barona G.Firksa pilsētas māja Villa Hochheim (no 1883.gada līdz 1920.gada agrārreformai) .
32. Talsu Romas Katoļu baznīca (V.Ruģēna iela 6). 2005. gadā piebūvētajā zvanu tornī skan trīs zvani: Ticība, Cerība un Mīlestība.
33. Talsu slimnīca (V.Ruģēna iela 7), dibināta 1894.gadā.
34. Talsu pilskalns – seno lībiešu un kuršu apdzīvota vieta no 10.-14.gadsimtam.
4. Talsu ezers – dēvēts arī par Pilsetas, Martinelli un Roņu ezeru.
35. Ēka Ūdens ielā 3, te 19. gs. sākumā darbojās E. Ronnes ādu ģērētava.
2. Pilsētas jeb Centra laukums un dārznieka V.Bērziņa veidotais pirmais Talsu akmens dārzs (1965).


Pār deviņi pakalniņi
Maršruta garums – 3,7 km, laiks – 2 h15 min.

1. Ēka Lielā iela 19/21, celta no 1910.līdz 1912.gadam kā Talsu Sadraudzīgās biedrības nams, tagad Talsu tautas nams.
36. Ēka Lielā ielā 17 – celta 20. gs. sakumā un visos laikos kalpojusi kā naudas krātuve.
37. Ēka Lielā ielā 16 – celta 1930.-tajos gados, vienīgā funkcionālisma stila ēka Talsos, vēl šodien kalpo kā kafejnīca.
38. Ēka Lielā ielā 10 – celta 19.gs.vidū, ieguvusi nosaukumu „Māja bedrē”(pasaku un teiku vācēja A.Lerha Puškaiša pirmā skola).
39. V.Rodes dārzniecības, izveidota 19. gadsimtā, liecinieki Talsos – raženākā pilsētas ogu īve (Taxus baccata) un bumbieres ‘Talsu skaistule’ ciltsmāte.
40. Heinca – Kupfera dzimtas kapi un kapliča (1801-1806), valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
41. Talsu Kristīgā skola (1995), rekonstruēta un renovēta, atrodas bijušās pareizticīgo baznīcas ēkās.
42. Talsu Pareizticīgo baznīcas (1889 – 1972) vieta.
43. Talsu novada administratīvais centrs – Kareivju iela 7 (1976).
44. Krievragkalns – nosaukumu ieguvis no Austrumu pareizticīgo dievnama un draudzei piederošajām zemēm tā apkārtnē.
45. Talsu sporta nams (1980).
46. Talsu baptistu baznīca (1936), Kr.Valdemāra iela 34.
47. Talsu Septītās dienas adventistu baznīca (1999), Krievraga iela 3 – pirmais adventistu dievnams Latvijā, kas pēckara gados uzcelts no jauna.
48. Komjauniešu parks – Krasta ielas nogāze gar Vilkmuižas ezeru 1950. gados tika izveidota par parku. Godinot bojā gājušos Talsu komjauniešus, parkā uzstādīts piemiņas akmens (1968, tēlnieks H.Sprincis).
49. Vilkmuižas ezers – arheoloģisks piemineklis, seno kuršu ugunskapu atradumu vieta (11.-14.gs.)
50. Vilkmuižas kalns – iespējama vārda izcelsme no lībiešu mitoloģijas tēla „vilkatis”.
51. Talsu tirgus paviljons (1967).
23. Dzirnavkalns – nosaukumu ieguvis no vējdzirnavām, kas darbojušās no 19. gadsimta vidum līdz 20.gadsimta sākumam.
10. Baznīckalns – senču kulta vieta vēl pirms baznīcas uzcelšanas.
11. Talsu evaņģēliski luteriskā baznīca (1567) – senākā mūra celtne Talsos. Baznīcā no1802.līdz 1836.gadam kalpojis mācītājs Karls Ferdinands Amenda, dižā komponista Ludviga van Bēthovena draugs.
6. Ēka ar vējrādi Lielā ielā 41 (1909), pirmās Talsu sievietes uzņēmējas A. Bekeres tirgotava.
7. Akmens dārzs Ūdens un Kalēju ielas stūrī, Vectalsu dzīvojamie nami.
34. Talsu pilskalns – seno lībiešu un kuršu apdzīvota vieta no 10.-14. gadsimtam.
33. Talsu slimnīca (V.Ruģēna iela 7), dibināta 1894.gadā.
32. Talsu Romas Katoļu baznīca (V.Ruģēna iela 6). 2005. gadā piebūvētajā zvanu tornī skan trīs zvani: Ticība, Cerība un Mīlestība.
31. Talsu novada muzejs – Talsu novada vēstures, mākslas un dabas vērtību atspoguļotājs (Mīlenbaha iela 19). Bijusī Oktes barona G.Firksa pilsētas māja Villa Hochheim (no 1883.līdz 1920.g. agrārreformai).
52. Tiguļkalns, to ietver Talsu dendroloģiskais parks, tā centrā atrodas ozolu stādījums apļa formā. Nosaukumu kalns ieguvis no „Tiguļu” mājām.
53. Sauleskalns – tā pakājē atrodas brīvdabas estrāde (1960), arhitekts H.Pļavinskis.
54. Talsu pilsētas ģerboņa stabs (1936) – viesmīlības un draudzības simbols.
55. Piemiņas vieta – Soda priede – 1905.gada dumpīgo talsinieku piemiņas vieta.
56. Piemineklis 1905.-1907.gada revolūcijas dalībniekiem Leču kalnā (1981; tēlniece O.Nigule).
57. Piemineklis „Koklētājs” – veltīts Latvijas brīvības cīnītajiem (1996), tēlnieks K.Zemdega un V.Titāns.
58. Pilsētas dārzs (ierīkots 19. /20. gs. mijā ar bagāto Talsu miesta iedzīvotāju atbalstu).
59. Ķēniņkalns – teika vēstī par kuršu ķēniņu Lamekinu, kuram par godu ļaudis ar cepurēm sanesuši kalnu.
60. Pilsētas kāpnes – savieno paugurus ar ielejām un apliecina, ka Talsi ir pakalnu pilsēta. To kopgarums sasniedz divus kilometrus.

Pievienotie attēli

Pievienotie faili

Talsu pilsētas karte. Maršrurti kājāmgājējiem
Talsu pilsētas karte. Maršrurti kājāmgājējiem

Atslēgvārdi

Talsi
Lielā 19/21, Talsi, Talsu novads
57°14'38.425"N 22°35'26.488"E / 57.244007 22.590691
+371 63224165, 26469057
tic@talsi.lv
www.talsitourism.lv