Valdemārpils

Sasmakas ezera peldvieta

Sasmakas ezers, Valdemārpils, Talsu novads
57°22'2.19"N 22°36'25.002"E
http://www.valdemarpils.lv
+371 63254762, 25426323
valdtic@inbox.lv

Valdemārpils

Raiņa iela 14a, Valdemārpils, Talsu novads
57°22'28.448"N 22°35'36.568"E
http://www.valdemarpils.lv
+371 63254762, 25426323
valdtic@inbox.lv, valdemarpils.parvalde@talsi.lv

Dupurkalns

Krasta iela, Valdemārpils, Talsu novads
57°22'36.674"N 22°35'42.511"E


Ārlavas bānītis amatnieka sētā "Kauliņi"

Lielā iela 27, Valdemārpils, Talsu novads
57°22'29.093"N 22°35'27.028"E
http://www.meistarsigurds.lv/
+371 29430282
igurds.bankis@inbox.lv

Piemineklis Krišjānim Valdemāram

Talsu iela 1, Valdemārpils, Talsu novads
57°22'14.401"N 22°35'32.438"E
http://www.valdemarpils.lv

Valdemārpils evaņģēliski luteriskā baznīca

Lielā iela 2, Valdemārpils, Talsu novads
57°22'14.689"N 22°35'34.019"E

+371 29132325

Virves kurss pie Valdemārpils

“Doktorāts”, Ārlavas pagasts, Talsu novads
57°23'41.892"N 22°35'12.548"E
http://www.ywam.lv
+371 63291208, 22332623
rope@ywam.lv

Jāņa Kristītāja Valdemārpils pareizticīgo baznīca

Lielā iela 26, Valdemārpils, Talsu novads
57°22'29.698"N 22°35'30.696"E

+371 26096090

Krišjāņa Valdemāra stādītās liepas

K. Valdemāra iela 16, Valdemārpils, Talsu novads
57°22'13.48"N 22°35'15.828"E
http://www.valdemarpils.lv

Valdemārpils sinagoga

Ezera iela 1, Valdemārpils, Talsu novads
57°22'12.148"N 22°35'33.828"E


Sasmakas (Valdemārpils) Elku liepa

Liepu iela, Valdemārpils, Talsu novads
57°22'45.793"N 22°36'5.303"E